Miejsca pracy na pracy dawniej i dziś

Ulotka

Projekt ulotki został przygotowany w formacie A5. Skorzystaj z odpowiednich opcji przy drukowaniu.

wstęp wolny

Wydarzenia wokół wystawy „Projekt Praga”
Dawniej Praga była dzielnicą robotniczą, która silnie stała też handlem i rzemiosłem. Dziś dawne fabryki zamienione w modne lofty, drobny handel znika. Likwidowane są kolejne warsztaty rzemieślnicze. Czy ta zmiana wpłynie na charakter dzielnicy?

Prowadzenie: dr arch. Katarzyna Sadowy OW SARP

Praga to niekończący się projekt. Swój współczesny wygląd zawdzięcza wielu pomysłom, różnym planom, decyzjom i ciągłym przemianom. Niektóre z nich doceniamy, uważając, że ta część Warszawy „ma klimat”; inne znów krytykujemy, mówiąc, że „kiedyś było lepiej”.

Wystawa stara się odpowiedzieć na pytanie, dlaczego Praga wygląda tak, a nie inaczej. Opowiada o genezie i obecnej kondycji niektórych kamienic i fabryk, przedstawia historię zielonych alej. Opisuje charakter Parku Praskiego, mówi o znaczeniu linii kolejowej oraz o tym, czym była kiedyś i czym jest współcześnie ul. Targowa.

Praga to niekończący się projekt. Zmienia się także dziś, na naszych oczach. Nad głowami mieszkańców pracują żurawie budowlane, budynki z historią są rozbierane lub remontowane. Pojawiają się inwestorzy, deweloperzy, liczne projekty są dyskutowane. Niech ta podstawowa, pokazywana na ekspozycji wiedza, okaże się przydatna w toczącej się debacie na temat kierunku zachodzących zmian.

Wystawa opowiada o wybranym fragmencie Pragi Północ, ale poruszone zagadnienia są uniwersalne. Mogą budzić takie same dyskusje, zainteresowanie, podziw lub obawy na Woli, na Kamionku, w Katowicach lub w Łodzi.

Za treść odpowiada organizator wydarzenia. Szczegóły można sprawdzić bezpośrednio na stronie muzeumpragi.pl