MIEJSCA NICZYJE - UNORTE | FOTOGRAFIE TOMASZA MIELECHA - [Görlitz]

Ulotka

Projekt ulotki został przygotowany w formacie A5. Skorzystaj z odpowiednich opcji przy drukowaniu.

wstęp wolny

"W twórczości fotograficznej preferuję klasyczną fotografię, wykonywaną za pomocą kamer wielkoformatowych, gdzie obraz fotograficzny powstaje na materiałach światłoczułych. Rzeczywistości wokół mnie przeciwstawiam moje zdjęcia, czy to w mieście czy we wsi Górzyniec, gdzie aktulnie mieszkam. Miejsca bez ludzi, ale noszące ich ślady, fascynują mnie".

Informacja o wydarzeniu pochodzi z serwisu DOKiS. Za treść odpowiada organizator wydarzenia. Szczegóły można sprawdzić bezpośrednio na stronie www.dokis.pl