Miejsca codzienności - konkurs na realizację fotograficzną

Ulotka

Projekt ulotki został przygotowany w formacie A5. Skorzystaj z odpowiednich opcji przy drukowaniu.

wstęp wolny

Galeria Miejska Arsenał, Archiwum Badań nad Życiem Codziennym, Kolektyw Wydawniczy Ostrøv oraz Meble VOX

zapraszają Artystów i Artystki do udziału w konkursie na realizacje fotograficzne, które wejdą w skład publikacji pt. „Miejsca codzienności” – premiera planowana jest na początek 2020 roku. Punktem wyjścia dla przygotowywanych prac mają być materiały zgromadzone w Archiwum Badań nad Życiem Codziennym:

Między rajem a śmietnikiem. Ikonosfera warzywnych ogródków // Przez dziurkę od klucza. Życie prywatne w Krakowie (1945-1989) // Pionier m. Szczecina // Zwyczaje domowe w wielkim mieście // Kąpiel jako praktyka społeczna i kulturowa. O odczuciach ciała poddawanego działaniu wody // Stereotypy i funkcjonowanie jedynaków w wybranych rzeczywistościach życia codziennego // Wpływ kredytu hipotecznego na sytuację życia codziennego kredytobiorcy // Życie codzienne w akademiku na przykładzie Osiedla Studenckiego «Jagienka i Zbyszko» UAM w Poznaniu // Materialność i nostalgia. Przedmioty z PRL-u // Wieś w centrum miasta?(…) // Poranek: konstruowanie, doświadczanie i reprodukowanie sytuacji społecznej // Skarby z podróży mieszkańców Kaźmierza. Analiza socjologiczna pamiątki turystycznej // Raj od dewelopera. Kulturowy obraz wspólnot mieszkaniowych na nowych osiedlach // Praktyki kulturalne kawalerów mazowieckiej wsi

To tylko niektóre z tytułów wielu prac i materiałów zgromadzonych w Archiwum Badań nad Życiem Codziennym. ABnŻC to zarazem projekt badawczy realizowany przy Instytucie Socjologii UAM i internetowe archiwum gromadzące materiały ze społecznych i humanistycznych badań życia codziennego w Polsce od czasów powojennych. Tematy, wokół których zogniskowane są zbiory archiwum, to m.in.: przemiany obyczajów, sposoby zamieszkiwania, wzory konsumpcji, ludzkie relacje z przedmiotami, automobilność, relacje intymne, formy drobnej wytwórczości i czas wolny. W archiwum znajdują się prace magisterskie, doktorskie, scenariusze i transkrypcje wywiadów, notatki terenowe, karty obserwacji, pamiętniki i wiele innych.

Po zamknięciu naboru jury, składające się z przedstawicieli organizatorów oraz zewnętrznych ekspertów, wyłoni realizacje najlepiej odnoszące się do tematu. Autorom i Autorkom, których prace zostaną wybrane do publikacji, gwarantujemy wynagrodzenie. Przygotowywana przez nas książka zawierać będzie materiały wizualne wyłonione w konkursie, a także eseje przygotowane przez badaczy – socjologów związanych z ABnŻC.

Szczegóły dotyczące konkursu, formalne wymagania oraz wzór zgłoszenia można znaleźć w przygotowanym przez nas regulaminie. Prace należy nadsyłać do 30 września 2019 r.

Za treść odpowiada organizator wydarzenia. Szczegóły można sprawdzić bezpośrednio na stronie www.arsenal.art.pl