Międzynarodowy Festiwal Sztuki Zewnętrznej OUT OF STH VI: Chłonność przestrzeni

Ulotka

Projekt ulotki został przygotowany w formacie A5. Skorzystaj z odpowiednich opcji przy drukowaniu.

wstęp wolny

W listopadzie 2020 w galerii BWA Wrocław Główny i przestrzeni miejskiej Wrocławia rozpocznie się VI edycja Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Zewnętrznej OUT OF STH. Zapoczątkowany w 2008 roku OUT OF STH to projekt cyklicznych prezentacji praktyk odnoszących się do przestrzeni miejskiej i obejmujących działania często nieprzyswojone przez artystyczny dyskurs krytyczny.

VI edycja festiwalu poświęcona jest analizowaniu miasta jako specjalnego przypadku urbanistyczno-społecznego, wykorzystującego wzorce zachowań przestrzennych człowieka w kontaktach społecznych. Przyglądać się będziemy kontekstom przestrzennym, urbanistycznym enklawom, samoorganizującym się punktom zapalnym na mapie miasta, tendencjom oddolnego i obywatelskiego kształtowania przestrzeni publicznej, które wspólnie odpowiadają za organizację miasta. Główną osią IV odsłony OUT OF STH będą dwie wystawy: wystawa główna TRZY TO JUŻ TŁUM oraz wystawa porezydencyjna Konflikt terenowy.

TRZY TO JUŻ TŁUM obejmie tereny od Hongkongu po słowiańskie wiksy i będzie przyglądać się dzisiejszym ulicom i dancefloorom sprawdzając, jak poprzez fizyczną obecność w przestrzeni publicznej ciała wytwarzają tymczasowe wspólnoty, jak transformują starą rzeczywistość i kreują nowe warunki. Na wystawie zobaczymy samochoreografujące się protesty, improwizowane tańce społeczne i oddolne formy ruchowej organizacji ciał w tkance miejskiej. Od gruzińskiej rejwolucji z 2018 roku, przez polityczny wymiar kultury rejwowej i queerowe aspekty klubingu aż po mechanizmy budowania społecznej solidarności w warunkach przymusowej fizycznej izolacji i praktykowania przyjemności w sytuacji kryzysu. Jednocześnie przyjrzymy się też twórcom, których artystyczne działania mają wymiar aktywistyczny lub stały się polami społeczno-politycznej Walki.

Z kolei projekt rezydencyjny i wystawa Konflikt terenowy na przykładzie Wrocławia próbuje uwydatnić konieczność ciągłego rewidowania narracji o mieście i zachęcić do wykorzystywania matematycznych modeli zachowań człowieka w procesach przeciwdziałających antagonizmom społecznym. Co generuje konflikt przestrzenny? Czy potrafimy wskazać cechy obszarów zurbanizowanych, które zwiększają prawdopodobieństwo jego wystąpienia? Czy możemy rozpoznać zjawiska go poprzedzające? Przewidzieć, kiedy wybuchnie i czy rozleje się na większe obszary? W ramach projektu przeprowadzimy interdyscyplinarne badania zjawisk wynikających z ograniczonej chłonności obszarów miejskich i wynikających z niej konfliktów terenowych.

Kuratorki OUT OF STH VI. Chłonność przestrzeni: Hubert Kielan, Joanna Stembalska

Za treść odpowiada organizator wydarzenia. Szczegóły można sprawdzić bezpośrednio na stronie bwa.wroc.pl