Międzynarodowa Studencka Konferencja Naukowa "Wieloznaczność dźwięku"

Ulotka

Projekt ulotki został przygotowany w formacie A5. Skorzystaj z odpowiednich opcji przy drukowaniu.

wstęp wolny

W dniach 6-7 maja 2021 roku odbędzie się VII Międzynarodowa Studencka Konferencja Naukowa "Wieloznaczność dźwięku" — tym razem w formie online. Ideą przewodnią Konferencji jest próba zdefiniowania tego, czym jest dźwięk?... Próba analizy dźwięku w każdym jego aspekcie, a w tym roku tematem przewodnim wydarzenia będzie również zagadnienie ekologii dźwięku.

Konferencja "Wieloznaczność dźwięku" to naukowo-artystyczny projekt interdyscyplinarny, do którego zaproszeni są nie tylko studenci teorii muzyki i muzykologii, ale także psychologii, fizyki czy językoznawstwa oraz wszyscy zainteresowani podobną tematyką. Konferencję organizuje Koło Naukowo-Artystyczne Kompozycji i Teorii Muzyki Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, które od kilku lat, z dużym powodzeniem realizuje to naukowe spotkanie młodych badaczy z Polski i zagranicy, a także przygotowuje publikacje naukowe obejmujące wyniki prezentowanych podczas Konferencji badań i analiz. Konferencja, oprócz wykładów i prezentacji online, obejmuje również Koncert Kompozytorski z utworami młodych kompozytorów z wrocławskiej uczelni muzycznej, które nawiązują do tematyki wydarzenia.


Szczegółowe informacje oraz formularz zgłoszeniowy uczestnictwa biernego znajdują się na stronie internetowej: amuz.wroc.pl

Informacja o wydarzeniu pochodzi z serwisu DOKiS. Za treść odpowiada organizator wydarzenia. Szczegóły można sprawdzić bezpośrednio na stronie www.dokis.pl