Midway

Ulotka

Projekt ulotki został przygotowany w formacie A5. Skorzystaj z odpowiednich opcji przy drukowaniu.

5

Wojna na Pacyfiku, której początek dał atak japońskich sił powietrznych na bazę Pearl Harbour, od początku układa się po myśli japońskiego dowództwa. Duża część amerykańskiej floty wojennej ulega zniszczeniu, a dowództwo, szczególnie polityczne, nie potrafi odnaleźć się w nowej sytuacji. W takich okolicznościach amerykańska baza na Midway pełni rolę ostatniego szańca obrony, po przerwaniu którego Japonia zapanuje niepodzielnie na Pacyfiku, co może przesądzić o losach wojny. Historyczną bitwę o Midway Roland Emmerich pokazuje oczami zwykłych marynarzy i pilotów, a także kryptologów i analityków oraz generałów i polityków, których decyzje miały zadecydować o życiu tysięcy ludzi.

Za treść odpowiada organizator wydarzenia. Szczegóły można sprawdzić bezpośrednio na stronie www.kinozarogiem.pl