Midway

Ulotka

Projekt ulotki został przygotowany w formacie A5. Skorzystaj z odpowiednich opcji przy drukowaniu.

12

Wojna na Pacyfiku, której początek dał atak japońskich sił powietrznych na bazę Pearl Harbour, od początku układa się po myśli japońskiego dowództwa. Duża część amerykańskiej floty wojennej ulega zniszczeniu, a dowództwo, szczególnie polityczne, nie potrafi odnaleźć się w nowej sytuacji. W takich okolicznościach amerykańska baza na Midway pełni rolę ostatniego szańca obrony, po przerwaniu którego Japonia zapanuje niepodzielnie na Pacyfiku, co może przesądzić o losach wojny. Historyczną bitwę o Midway Roland Emmerich pokazuje oczami zwykłych marynarzy i pilotów, a także kryptologów i analityków oraz generałów i polityków, których decyzje miały zadecydować o życiu tysięcy ludzi.

Za treść odpowiada organizator wydarzenia. Szczegóły można sprawdzić bezpośrednio na stronie www.kinozarogiem.pl