Michał Łuczak | Prace Leśne – wystawa w Miejsce przy Miejscu 14

Ulotka

Projekt ulotki został przygotowany w formacie A5. Skorzystaj z odpowiednich opcji przy drukowaniu.

wstęp wolny

TIFF Center, TIFF Festival oraz galeria Miejsce przy Miejscu 14 zapraszają na wystawę fotograficzną Michała Łuczaka "Prace Leśne".

Leśnicy od kilkunastu lat przebudowują polskie lasy. Zmieniają ich strukturę gatunkową, nasadzając na przykład buki i dęby, bardziej odporne na postępujące zmiany klimatyczne niż sosna zwyczajna czy świerk pospolity. Celem tych działań ma być zachowanie bogactwa biologicznego ekosystemów leśnych. Jednocześnie kontynuują pozyskiwanie surowca, czyli drewna. W uproszczeniu ten proces nazywa się gospodarką leśną trwale zrównoważoną.

W programie studiów na Wydziałach Leśnictwa są zajęcia takie jak transport leśny, pozyskiwanie drewna, ekonomika leśnictwa czy gospodarka łowiecka. Brakuje natomiast zajęć poświęconych emocjonalnej więzi człowieka z lasem i jego oddziaływania na naszą psychikę. Może dlatego leśnicy często tej więzi nie rozumieją. Tymczasem las pamiętany przez człowieka jest częścią jego tożsamości, lokalizacją ważnych wspomnień.
Coraz częściej i głośniej wybrzmiewa pogląd, że czas wyłączyć nawet 20% naszych lasów z użytkowania rębnego i pozostawić je przyrodzie. Jednak od niemal 20 lat nie powstał w Polsce żaden nowy Park Narodowy, a unikalne starodrzewia w takich miejscach jak Puszcza Karpacka podlegają gospodarce leśnej, której głównym priorytetem jest pozyskanie surowca, a konsekwencją zniszczenie środowiska naturalnego.
Nowe nasadzenia w liczbie około 500 milionów drzewek rocznie nie są w stanie realnie zbilansować wycinek ani odtworzyć zdewastowanych ekosystemów.

Udostępnienie wystawy: czwartek, 20 sierpnia, godz. 12.00

Spotkanie z artystą: czwartek, 3 września, godz. 18.00

Za treść odpowiada organizator wydarzenia. Szczegóły można sprawdzić bezpośrednio na stronie opt-art.net