Miasto jak się patrzy - wystawa

Ulotka

Projekt ulotki został przygotowany w formacie A5. Skorzystaj z odpowiednich opcji przy drukowaniu.

wstęp wolny

Wystawa „Miasto jak się patrzy” to opowieść o przeobrażeniach, jakim w ciągu wieków ulegał układ przestrzenny Poznania oraz czynnikach wpływających na kształt tego procesu. Zaprezentowane zostaną historyczne panoramy i plany miasta, które posłużą za tło dla rozważań o potrzebach i dążeniach przyświecających budowniczym Poznania sprzed wieków, a także wpływie ówczesnych decyzji architektonicznych i urbanistycznych na dzisiejsze oblicze miasta.
Poznań, jak każde miasto z bogatą przeszłością, daje się odczytywać poprzez uniwersalne kody i symbole zawarte w jego przestrzeni. Wystawa umożliwia ich odszukanie i nazwanie. Opowiada również o narzędziach i metodach, za pomocą których proces kształtowania otoczenia może wpływać nie tylko na warunki życia, lecz również na tożsamość mieszkańców miasta.
W 2018 roku przypada 10-lecie uznania historycznego zespołu miejskiego Poznania za pomnik historii. Wystawa stanowi pierwsze z cyklu wydarzeń organizowanych w Bramie Poznania, związanych z upamiętnieniem tego jubileuszu.
Na spotkanie z „Miastem jak się patrzy” zapraszamy do Śluzy Katedralnej

Za treść odpowiada organizator wydarzenia. Szczegóły można sprawdzić bezpośrednio na stronie www.facebook.com