Metropolitanka – witamy / ласкаво просимо / добро пожаловать

Ulotka

Projekt ulotki został przygotowany w formacie A5. Skorzystaj z odpowiednich opcji przy drukowaniu.

wstęp wolny

Po Stoczni Gdańskiej Szlakami Kobiet będą oprowadzać nowi przewodnicy i przewodniczki: osoby ze społeczności ukraińskojęzycznej i rosyjskojęzycznej mieszkające na Pomorzu. Projekt Metropolitanka – witamy / ласкаво просимо / добро пожаловать to bezpłatne szkolenia przygotowujące do roli przewodników. Wśród tematów spotkań: m.in. dziedzictwo industrialne Stoczni Gdańskiej; dziedzictwo Solidarności, niwelowanie różnic kulturowych, zajęcia przewodnickie, a następie spacery w języku ukraińskim, rosyjskim. Cykl spotkań rusza 28 lipca, na otwarte spacery w języku ukraińskim i rosyjskim IKM zaprasza jesienią.

- Działania dla nowych mieszkańców i mieszkanek Gdańska są nam bliskie. Dzięki dofinansowaniu z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego możemy przeprowadzić bezpłatny kurs przewodnicki i włączyć w opowiadanie ważnej części historii miasta związanej ze Stocznią Gdańską i Solidarnością osoby, które wybrały Gdańsk jako swoje nowe miejsce do życia. Projekt jest częścią rozszerzania oferty kulturalnej i angażowania w jej tworzenie grupy osób, która do tej pory nie miała takiej możliwości – mówi Anna Urbańczyk z Instytutu Kultury Miejskiej.

Pierwsze szkolenia i otwarte prelekcje ruszą już 28 lipca. Wykłady, spacery i warsz-taty poprowadzą: dr Jacek Kołtan, Anna Miler, Anna Perz, Anna Zielińska-Fedoruk, Urszula Ściubeł, Magdalena Stormowska, Andrzej Trzeciak. Szczegółowy program i informacje: https://metropolitanka.ikm.gda.pl/.

Zagadnienia, które będą poruszone podczas spotkań to m.in.: dziedzictwo kulturowe i industrialne Stoczni Gdańskiej, idea Solidarności, Anna Walentynowicz- legenda Solidarności, Kobiety w polskich stoczniach po II wojnie światowej, pracownice Stoczni Gdańskiej, działaczki strajkowe, metodyka przewodnicka, język rosyjski wrażliwy, podejście równościowe i historia kobiet. To także spotkania z emerytowaną pracownicą stoczni i współcześnie zatrudnionymi w przemyśle stoczniowym osobami. Aby ukończyć kurs i zostać przewodnikiem, przewodniczką w projekcie należy wziąć udział we wszystkich formach warsztatowych, wykładach i prelekcjach.

Cztery wykłady z projektu zostaną zapisane na video i dostępne później online w języku ukraińskim i rosyjskim na kanale YouTube IKM. Spotkania na żywo odbywają się w Instytucie Kultury Miejskiej przy ul. Długi Targ 39/40 oraz w plenerze – na terenach postoczniowych (start: przy Bramie Historycznej nr 2, Plac Solidarności).

Po kilkutygodniowych przygotowaniach nowi przewodnicy i przewodniczki poprowadzą Spacery po Stoczni Gdańskiej Szlakami Kobiet w języku ukraińskimi i rosyjskim kierowane do nowych mieszkańców i mieszkanek Gdańska. Na zajęcia w ramach projektu i spacery obowiązują zapisy oraz konieczność dotrzymywania obowiązującego reżimu sanitarnego.

Partnerzy projektu: Centrum Wsparcia Imigrantów i Imigrantek, Związek Ukraińców w Polsce – koło w Gdańsku, Europejskie Centrum Solidarności.

Projekt Metropolitanka – witamy / ласкаво просимо / добро пожаловать dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Za treść odpowiada organizator wydarzenia. Szczegóły można sprawdzić bezpośrednio na stronie metropolitanka.ikm.gda.pl