Męskie sprawy

Ulotka

Projekt ulotki został przygotowany w formacie A5. Skorzystaj z odpowiednich opcji przy drukowaniu.

5

Pierwszy film o powstaniu wielkopolskim. Małe miasteczko pod Poznaniem w listopadzie 1918 roku. Młodzi chłopcy z rodu Turowskich rwą się do walki przeciwko Niemcom, lecz wstrzymuje ich senior klanu - dziadek Józef. W Poznaniu wybuchają walki, ginie jeden z wnuków pana Józefa. Nie ma już wątpliwości - czas chwytać za broń!

Za treść odpowiada organizator wydarzenia. Szczegóły można sprawdzić bezpośrednio na stronie www.kinozarogiem.pl