Mauzoleum Walki i Męczeństwa - Wystawa

Ulotka

Projekt ulotki został przygotowany w formacie A5. Skorzystaj z odpowiednich opcji przy drukowaniu.

UWAGA: Bilet kupiony na daną godzinę upoważnia do wstępu do muzeum od godziny, na którą został kupiony bilet do pół godziny przed zamknięciem w danym dniu muzeum.*

Nie zachowała się niestety szczegółowa dokumentacja dotycząca Mauzoleum Walki i Męczeństwa w okresie od 1946 do 1990 roku, nie żyją też ludzie zaangażowani w tworzenie tego muzeum, z konieczności więc nasza wiedza jest ograniczona. Uchwała rządu z 25 lipca 1946 stanowiła, że dawny areszt gestapo na Szucha ma być zachowany w stanie nienaruszonym, jako miejsce martyrologii i świadectwo męki oraz bohaterstwa Polaków. Pomieszczenia te udostępniono zwiedzającym 1 września 1947 roku. Była to samodzielna placówka podległa Ministerstwu Kultury i Sztuki., potem Początkowo eksponowano tylko zachowane wnętrza, w takim stanie, jaki pozostawili po sobie Niemcy (m. in. wyrwane drzwi od cel i kraty więzienne).

POMIESZCZENIA DAWNEGO TZW. ARESZTU DOMOWEGO

Przestrzeń muzealna i pomieszczenia z okresu okupacji niemieckiej składają się w tej chwili z cel zbiorowych, tzw. tramwajów, w których więźniowie oczekiwali na przesłuchanie, pokoju strażników niemieckich, tzw. wachmajstrów, ekspozycja zachowanych narzędzi tortur, korytarzy z celami izolacyjnymi, westybulu z multimedialnym przekazem wprowadzającym, czterech stanowisk multimedialnej prezentacji historycznej: Wojna obronna i okupacja; Droga z Pawiaka na Szucha; Terror i opór; Pamięć. itp.

EKSPOZYCJA MULTIMEDIALNA

17 II 2008 udostępniono nową ekspozycję, według scenariusza Magdaleny Wolanowskiej, Joanny Gierczyńskiej i Witolda Żarnowskiego w oprawie graficznej projektu Żanety Govenlock i Violetty Damięckiej. Wizualizację i udźwiękowienie etiudy wprowadzającej Twarze zamęczonych w westybulu, według koncepcji autorów scenariusza, i pozostałych etiud filmowych, według koncepcji Żanety Govenlock, zrealizował zespół: R. Kowalski, J. Chojecki, R. Sajewicz. Projekt graficzny i wizualizację stanowisk multimedialnych wykonał Jan Rusiński.

Zwiedzającym towarzyszy 5 etiud filmowych podkreślających grozę tego miejsca, obejrzeć też można multimedialny przekaz, składający się z czterech stanowisk prezentacji historycznej. Odwiedzający Mauzoleum rozpoczynają zwiedzanie od obejrzenia etiudy filmowej Twarze zamęczonych, w której przewijają się nazwiska i twarze przesłuchiwanych na Szucha, zmarłych w wyniku tortur, a jednocześnie słuchają narracji o historii tego miejsca. Następnie przechodzą do korytarza równoległego do korytarza z celami izolacyjnymi, gdzie umieszczono cztery stanowiska multimedialne. Wojna obronna i okupacja, stanowisko to ukazuje niemieckie aneksje przed wybuchem II wojny światowej, wojnę obronną we wrześniu 1939 roku i podział Polski pomiędzy III Rzeszę i ZSRR, politykę hitlerowską na okupowanych terenach polskich, akcję likwidacji elit, eksterminację ludności żydowskiej i masowe wysiedlenia Polaków. Droga z Pawiaka na Szucha, to stanowisko przedstawiające drogę na przesłuchanie na Szucha, którą przebywał, nieraz wielokrotnie, prawie każdy więzień Pawiaka. Jest to jednocześnie okazja do pokazania getta i najważniejszych punktów okupacyjnej Warszawy, gmachu na Szucha 25, w którym urzędowało gestapo, aresztu domowego na Szucha. Przedstawiono tu też materiały poświęcone transportom z Warszawy do niemieckich obozów koncentracyjnych. W następnym stanowisku multimedialnym Terror i opór, pokazano martyrologię mieszkańców stolicy (szczegółowa mapa miejsc straceń w tzw. warszawskim pierścieniu śmierci), polskie akcje sabotażowe (także akcje tzw. małego sabotażu), zamachy polskiego podziemia na niemieckich zbrodniarzy w Warszawie, zbrodnie niemieckie w dzielnicy policyjnej na Szucha, dokonane w okresie powstania warszawskiego oraz procesy zbrodniarzy hitlerowskich, ze szczególnym uwzględnieniem kierowników niemieckich władz okupacyjnych w Warszawie. Czwarte stanowisko Pamięć to biografie i fotografie więźniów zmarłych w czasie przesłuchań lub w wyniku doznanych na Szucha obrażeń.

Najcenniejszą częścią ekspozycji są pomieszczenia aresztu gestapo, zachowane w prawie nienaruszonym stanie korytarze, cele zbiorowe, izolatki i pokój dyżurnego gestapowca, w którym odbywały się przesłuchania. Zwiedzającym towarzyszą tutaj 4 etiudy filmowe: Znaki osaczenia (kroki gestapowców za oknami), Wola przetrwania (upadający i podnoszący się człowiek), Ślady męki (projekcja kilkudziesięciu spośród ponad tysiąca napisów na ścianach cel) i Obrazy przesłuchań (rysunki Stanisława Tomaszewskiego-Miedzy przedstawiające przesłuchania na Szucha), a także narracja Świadectwa prawdy (grypsy osadzonych na Szucha).

Pozostałe oddziały MUZEUM NIEPODLEGŁOŚCI:

● Muzeum Więzienia Pawiak, ul. Dzielna 24/26

Położone w samym centrum Warszawy więzienie śledcze, popularnie zwane Pawiakiem (nazwa pochodzi od ulicy Pawiej, przy której znajdowała się brama wjazdowa) zostało zbudowane w latach 1830-1836 według projektu znanego warszawskiego architekta Henryka Marconiego.

Więzieni byli tu ludzie wywodzący się z różnych środowisk społecznych i zawodowych. Obok wybitnych polityków, wojskowych, uczonych, artystów, księży, literatów, członków różnych organizacji konspiracyjnych przebywały tu również osoby zatrzymane w ulicznych łapankach.

● Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej, ul. Skazańców 25

Muzeum X Pawilonu mieści się w autentycznym budynku dziewiętnastowiecznego magazynu mundurowego Koszar Aleksandrowskich, a następnie więzienia śledczego. Ekspozycje muzealne dokumentują dzieje wybudowanej z rozkazu cara Mikołaja I po stłumieniu Powstania Listopadowego Cytadeli Warszawskiej oraz przybliżają sylwetki więźniów politycznych z lat 1835-1915, czyli w okresie, kiedy Warszawa znajdowała się pod berłem Romanowów.

Odwiedzający muzeum Goście mają sposobność obejrzeć zachowane wnętrza z epoki (korytarze, cele z różnych okresów, salę śledczą oraz pomieszczenie dla oczekujących na przesłuchanie), realia wykonane przez polskich zesłańców na Syberii, a także unikatową kolekcję obrazów i szkiców historycznych jednego z więźniów X Pawilonu artysty malarza Aleksandra Sochaczewskiego (1843-1923) dokumentujących życie zesłanych uczestników Insurekcji 1863 roku. Artysta przebywał na Syberii przez dwadzieścia lat i wszystko co namalował oraz naszkicował widział, bądź przeżywał osobiście. Wystawa Jego prac została gruntownie odnowiona i zaaranżowana od nowa, m. in. dzięki wykorzystaniu środków multimedialnych.
Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej!

WAŻNE INFORMACJE:

*Muzeum czynne od środy do niedzieli w godzinach 10:00 - 17:00.
W poniedziałki i we wtorki muzeum jest zamknięte, w czwartki zaś obowiązuje wstęp wolny.
Ostatnie wejście do muzeum możliwe jest na pół godziny przed jego zamknięciem.

BILETY:

Bilet normalny - 10 zł
Bilet ulgowy - 5 zł
Bilet wspólny normalny do Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej, Muzeum Więzienia Pawiak, Mauzoleum Walki i Męczeństwa - 20 zł
Bilet wspólny ulgowy do Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej, Muzeum Więzienia Pawiak, Mauzoleum Walki i Męczeństwa - 10 zł

Za treść odpowiada organizator wydarzenia. Szczegóły oraz termin rozpoczęcia sprzedaży wejściówek można sprawdzić bezpośrednio na stronie ewejsciowki.pl