Mary,s Land. Ziemia Maryi

Ulotka

Projekt ulotki został przygotowany w formacie A5. Skorzystaj z odpowiednich opcji przy drukowaniu.

5

Juan Manuel Cotelo jako adwokat diabła wyrusza w podróż dookoła świata, by spotkać się z ludźmi, którzy twierdzą, że doświadczyli bezpośredniego kontaktu z Maryją. Podróż kończy w miasteczku Medziugorje, miejscu kultu religijnego znanym od lat 80., kiedy to szóstce dzieci miała się tam objawić Matka Boża.

Za treść odpowiada organizator wydarzenia. Szczegóły można sprawdzić bezpośrednio na stronie www.kinozarogiem.pl