Marcin Bawiec - wystawa plenerowa "Inne światy II" - 7-31 maja 2021

Ulotka

Projekt ulotki został przygotowany w formacie A5. Skorzystaj z odpowiednich opcji przy drukowaniu.

wstęp wolny

Marcin Bawiec - "Inne światy II"
wystawa plenerowa
7-31 maja 2021

Wystawa „Inne Światy II” stanowi cykl 30 fotografii wykonanych podczas wielu wypraw podróżniczych. Prezentowane zdjęcia są zapisem odległych od siebie w czasie i przestrzeni różnorodnych sytuacji i miejsc. Widz odnajdzie tutaj architekturę, kreację street photo oraz miejski pejzaż. Zestawione ze sobą prace stanowią kronikę, swoisty zapis podróży w głąb siebie i poszukiwań własnej wrażliwości twórczej oraz indywidualnego sposobu patrzenia na świat.
Kierując się słowami Roberta Bressona -,,Fotografując staraj się pokazać to, czego bez ciebie, nikt by nie zobaczył" - staram się kreować swoje obrazy.
/Marcin Bawiec/

Marcin Bawiec urodził się w Jodłowej. Mieszka i pracuje w Tarnowie. Jest członkiem Wojnickiego Towarzystwa Fotograficznego Fotum. Ma na koncie wiele wystaw fotograficznych: indywidualnych, zbiorowych, poplenerowych, pokonkursowych.
Brał aktywny udział w Międzynarodowych Salonach Fotograficznych, organizowanych (m.in.) pod patronatem FIAP, PSA zdobywając wiele akceptacji, medali, nagród, wyróżnień, dyplomów, listów gratulacyjnych.
Pokłosiem udziału w Międzynarodowych Salonach Fotograficznych (pod patronatem FIAP) było przyznanie mu (w 2017 roku) tytułu honorowego Artiste FIAP (AFIAP) oraz (w 2018 roku) tytułu Excellence FIAP (EFIAP)
W 2018 roku Marcin Bawiec został mianowany dyrektorem ds. członkostwa Photographic Society of America w Polsce - w/w funkcja jest po raz pierwszy (w historii PSA) pełniona przez Polaka, jest Oficerem Łącznikowym Photographic Society of America w Polsce.
W 2018 roku otrzymał certyfikat QPSA (Recognition of Photographic Achievement).
Juror konkursów międzynarodowych, między innymi im. Jana Sunderlanda w Nowym Targu -,,Krajobraz Górski”, oraz w Jarosławiu -,,Tylko jedno zdjęcie”
W 2019 roku jako pierwszy Polak uzyskał tytuł ARTIST (A.CPE) w Rumunii.
-------------------------
Informacje:
* Data: 7 - 31 maja 2021
* Miejsce: przestrzeń zewnętrzna przed budynkiem CSM

Za treść odpowiada organizator wydarzenia. Szczegóły można sprawdzić bezpośrednio na stronie csm.tarnow.pl