Mamy w Muzeum: Polacy w Paryżu – Ecole de Paris i kapiści

Ulotka

Projekt ulotki został przygotowany w formacie A5. Skorzystaj z odpowiednich opcji przy drukowaniu.

20

Spotkanie z Małgorzatą Marszałł

Do Paryża, nazywanego stolicą sztuki, zjeżdżali artyści z całej Europy. Wśród nich byli Polacy należący do międzynarodowego środowiska Ecole de Paris oraz grupa kapistów – młodych malarzy, którzy wyjechali do Paryża wraz ze swoim nauczycielem Józefem Pankiewiczem.

Małgorzata Marszałł – absolwentka Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Gdańskiego, edukatorka w MNW. Interesuje się architekturą i malarstwem XIX i XX wieku.

Za treść odpowiada organizator wydarzenia. Szczegóły można sprawdzić bezpośrednio na stronie www.mnw.art.pl