Mały Diagnosta - jak jesteśmy urządzeni od środka

Ulotka

Projekt ulotki został przygotowany w formacie A5. Skorzystaj z odpowiednich opcji przy drukowaniu.

wstęp wolny

Kropla krwi...pojawia się, kiedy skaleczmy się w palec i szybko znika, troskliwie przykryta opatrunkiem. A gdyby tak przyjrzeć się jej z bliska? Okazałoby się, że czerwony płyn składa się z drobin, a każda z nich pełni inną funkcję w skomplikowanym mechanizmie, jakim jest nasz organizm. Razem z fachowcami - studentami analityki medycznej spojrzymy przez soczewkę mikroskopu na krwinki i bakterie. Dowiemy się również, jak używać narzędzi laboratoryjnych i jak bezpiecznie pobierać krew.

Za treść odpowiada organizator wydarzenia. Szczegóły można sprawdzić bezpośrednio na stronie www.facebook.com