Małgorzata Drohomirecka Pająk- Feniks

Ulotka

Projekt ulotki został przygotowany w formacie A5. Skorzystaj z odpowiednich opcji przy drukowaniu.

wstęp wolny
Wystawa Pająk – Feniks jest zbiorem rysunków arcy-wrażliwej malarki, absolwentki ASP w Gdańsku na Wydziale Malarstwa w pracowni Prof. Macieja Świeszewskiego Małgorzaty Drohomireckiej. Inspiracją do nowego cyklu rysunków stała się dla Niej powieść inicjacyjna Izabeli Filipiak pt.:”Absolutna Amnezja”. Głównym motywem powieści jest wkraczanie dziewczynki w życie społeczne, uświadamianie sobie ról jakie społeczeństwo planuje jej narzucić i próba ich przekroczenia. W świecie oscylującym pomiędzy szkołą a domem, Marianna stara się nie poddawać kolejnym stopniom zniewolenia. Szkoła ma zabijać w dzieciach wrażliwość i uczyć je zapominać(…)W domu zaś panuje typowy system patriarchalny z despotycznym ojcem i znieczuloną na wszystko matką. W takiej atmosferze dorastania, dziewczynkę zaczyna prześladować myśl, iż została przeznaczona na ofiarę, niczym Ifigenia w dramacie Eurypidesa (…) Dlatego kobieta może być złożona na ofiarę. Jak analizuje Maria Janion w swojej książce pt.:”Kobiety i duch inności” w micie Ifigenii widać pokrewieństwo między rytuałem, a morderstwem(…)Narzucona rola symbolu, czy ofiary uprzedmiotawia. Jednak Izabela Filipiak na dalszych kartach swojej powieści sugeruje, iż stos ofiarny może stać się stosem, na którym odradza się Feniks. Mariannie dzięki samoświadomości i sile charakteru udaje się odrzucić narzucone jej role i odejść z rodzinnego domu. Przejście od abstrakcji do figuratywnego przedstawienia było dla mnie ważną i trudną decyzją. Z jednej strony niedookreślone i otwarte na różne interpretacje malarstwo abstrakcyjne było mi bliskie, z drugiej jednak czułam, że potrzebuję silniejszego i bardziej dobitnego sposobu wyrażania swoich myśli. Pozostawiłam więc za sobą język abstrakcyjny, ale nie miałam jeszcze ukształtowanego nowego języka. (…) Odwołując się do kultury dominującej nie da się zignorować roli chrześcijaństwa w kształtowaniu zachodniej wizji kobiecości. Chrześcijański Mesjanizm ciągnący ku śmierci stłumił pogańskie siły życia i wraz z tym kobiecą energię i witalność. Kiedy odetniemy się od zhierarchizowanej struktury patriarchalnej, uświadomimy sobie zaś, że wykorzenienie z własnej kultury i nie zakorzenienie w żadnej innej, (gdyż ta pierwotna została wyparta) sprawia, iż jesteśmy zawieszone w próżni, nie mamy żadnego punktu odniesienia. Małgorzata Drohomirecka Małgorzata Drohomirecka studiowała na Wydziale Malarstwa i Grafiki na Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Wkrótce po złożeniu dyplomu z malarstwa w pracowni prof. Macieja Świeszewskiego, przeprowadziła się do Londynu, gdzie od tamtej pory mieszka i pracuje. Zajmuje się malarstwem, grafiką oraz filmem analogowym. Brała udział w wystawach indywidualnych i zbiorowych w Polsce, Wielkiej Brytanii oraz na Węgrzech. Swój 16mm film pokazywała m.in na Festiwalu Nowych Filmów Eksperymentalnych i Video w Apiary Studios w Londynie.
Informacja o wydarzeniu pochodzi z serwisu Planer. Za treść odpowiada organizator wydarzenia. Szczegóły można sprawdzić bezpośrednio na stronie klubzak.com.pl