Mała Akademia Muzyki Polskiej. Zajęcia dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym

Ulotka

Projekt ulotki został przygotowany w formacie A5. Skorzystaj z odpowiednich opcji przy drukowaniu.

15

Zapraszamy do poznania pięciu fascynujących postaci – polskich kompozytorów tworzących swoje dzieła w latach 1795-1918, a więc w czasie, gdy doświadczenie utraty niepodległości skłoniło Polaków do uczenia się miłości do swojej ojczyzny. Polska muzyka tworzona w tym czasie to jednak nie tylko dzieła dające wyraz uczuciom patriotycznym, ale także bogata twórczość posługująca się uniwersalnym językiem muzycznym swoich czasów z najwyższą swobodą i mistrzostwem. Bohaterami zajęć będą Józef Elsner, Ignacy Feliks Dobrzyński, Maria Szymanowska, Stanisław Moniuszko i Ignacy Jan Paderewski. Kompozytorów tych poznamy poprzez krótkie filmy oraz warsztatowe działania muzyczne.

Koszt: 15 zł/osoba
Miejsce: Dom Urodzenia Chopina i Park w Żelazowej Woli, sala kinowa
Bilety: www.bilety.nifc.pl
Prowadzenie: Maria Skarbek-Kiełłczewska, Weronika Chodakowska, Olga Rusin

8 listopada: U profesora Elsnera
15 listopada: W salonie u Marii Szymanowskiej
22 listopada: Pieśni nocy. Ignacy Feliks Dobrzyński
6 grudnia: Zaśpiewaj o pieśni! Stanisław Moniuszko
13 grudnia: Paderewski słucha Chopina

Po zakończeniu zajęć opublikowane zostaną ich scenariusze, z których będą mogli korzystać nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej oraz rodzice pragnący wprowadzić swoje dzieci w bogaty świat muzyki klasycznej.

Zasady bezpieczeństwa obowiązujące na zajęciach:
1.obowiązkowa dezynfekcja rąk dla dzieci i rodziców oraz prowadzących zajęcia;
2. obowiązkowe maseczki lub przyłbice dla opiekunów, dla dzieci zalecane;
3. zachowane odległości 1,5 m pomiędzy uczestnikami podczas zajęć;
4. do 30 osób w pomieszczeniu;
5. maksymalnie 1 opiekun do 1 dziecka;
6. stoliki i inne powierzchnie oraz przedmioty, których dotykają uczestnicy, będą na bieżąco dezynfekowane;
7. w zajęciach uczestniczyć mogą tylko osoby zdrowe, które nie miały w ciągu ostatnich 14 dni styczności z osobą zakażoną koronawirusem;
8. w przypadku wystąpienia objawów choroby COVID-19 w ciągu 14 dni od zakończenia zajęć, należy o tym niezwłocznie poinformować organizatora;

Za treść odpowiada organizator wydarzenia. Szczegóły można sprawdzić bezpośrednio na stronie muzeum.nifc.pl