MADE [IN] READY. RZECZY, DZIAŁANIA, SYMBOLE

Ulotka

Projekt ulotki został przygotowany w formacie A5. Skorzystaj z odpowiednich opcji przy drukowaniu.

wstęp wolny

Otwarcie: 4.09.2020, 18:00
Wystawa czynna do 4.10.2020

Wystawa w cyklu prezentującym dorobek pedagogów, absolwentów i studentów Pracowni Działań Audiowizualnych i Performatywnych Akademii Sztuki w Szczecinie z okazji jubileuszu 10-lecia działalności.

Pracownia Działań Audiowizualnych i Performatywnych, Akademii Sztuki w Szczecinie została powołana w 2010 roku przez prof. dr. hab. Kamila Kuskowskiego. Osią wszelkiej aktywności pracowni są rozważania na temat wzajemnej relacji pomiędzy obrazem, dźwiękiem i akcją (performatyw). Przewinęło się przez nią wiele indywidualności twórczych, zarówno wśród współpracujących z profesorem dydaktyków, jak i wśród studentów, którym udaje się już zaznaczać swoją obecność w obszarze sztuk wizualnych.
Kuratorami wystawy są: prowadzący pracownię prof. dr hab. Kamil Kuskowski oraz adiunkt dr Dariusz Fodczuk.

Za treść odpowiada organizator wydarzenia. Szczegóły można sprawdzić bezpośrednio na stronie mosart.pl