Le(ę)k przed pustką / AGATA KOSMALA/ wystawa

Ulotka

Projekt ulotki został przygotowany w formacie A5. Skorzystaj z odpowiednich opcji przy drukowaniu.

wstęp wolny

Opowieść o naturze, która nigdy nie nastraja negatywnie, czyli „ Le(ę)k przed pustką”. Najnowszy projekt malarski Agaty Kosmali, którego przedmiotem pozostaje natura  i zawierająca się w niej przestrzeń. Staje się ona pretekstem do snucia opowieści o świecie widzianym oraz wyobrażonym. Nawiązując do klasycznego sposobu przedstawiania natury, artystka posługuje się formą pejzażu, w którym linia horyzontu wyznaczać ma granicę wyobraźni odbiorcy. To, co pozostaje za ową linią graniczą, stanowi pustkę. Jest ona niedostrzegalna, ale wypełniona naszymi emocjami. Zapraszamy za linię horyzontu.

Agata Kosmala – absolwentka Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu (dyplom – 2000 r.). Malarstwo studiowała w pracowni prof. Wandy Gołkowskiej i prof. Piotra Błażejewskiego. Jest członkiem ZPAP Wrocław. Mieszka i tworzy we Wrocławi

Informacja o wydarzeniu pochodzi z serwisu DOKiS. Za treść odpowiada organizator wydarzenia. Szczegóły można sprawdzić bezpośrednio na stronie www.dokis.pl