KULTURA – jak to działa? I Tczewska Konferencja Działaczy Kultury

Ulotka

Projekt ulotki został przygotowany w formacie A5. Skorzystaj z odpowiednich opcji przy drukowaniu.

wstęp wolny

Serdecznie zapraszamy na I Tczewską Konferencję Działaczy Kultury KULTURA – jak to działa.
Odbędzie się ona 1 października 2021r w Centrum Kultury i Sztuki w Tczewie, w godzinach 10.00 – 15.00.
Zgłoszenia uczestników przyjmujemy do 24 września 2021r. Zgłoszenia prosimy wysyłać na e-mail sekretariatu CKiS : ckis@ckis.tczew.pl

Celem konferencji KULTURA – jak to działa? jest integracja osób zaangażowanych w lokalną działalność kulturalną: przedstawicieli instytucji kultury, urzędu miasta, organizacji pozarządowych, niezrzeszonych działaczy i animatorów, twórców.
Liczymy, że inicjatywa posłuży wypracowaniu polityki bardziej sprzyjającej rozwojowi działalności artystycznej, która przeżywa głęboki kryzys, a także zwiększeniu zainteresowania mieszkańców aktywnym uczestnictwem w kulturze. Aby osiągnąć najlepsze efekty, powinno to nastąpić przy współpracy wszystkich interesariuszy. Przyczynkiem do dyskusji jest Diagnoza zasobów i potrzeb mieszkańców w dziedzinie kultury, przygotowana w ramach projektu Centrum Inicjatyw Twórczych finansowanego z programu NCK Dom Kultury + inicjatywy lokalne.
Chcielibyśmy oprzeć nasze starania na doświadczeniach ośrodków miejskich, które mogą pochwalić się znacznymi osiągnięciami w zakresie animacji środowisk twórczych i zwiększaniu aktywności mieszkańców. Dlatego jako prelegentów zaprosiliśmy działaczki i działaczy kultury z Gdańska, którzy przedstawią gdański model prowadzenia polityki kulturalnej, formy współpracy interesariuszy, najlepsze praktyki i rozwiązana. Mamy nadzieję, że niektóre z nich uda się zaadaptować na potrzeby działalności kulturalnej w naszym mieście.

Program:
10.00 – 10.15 - otwarcie konferencji
10.15 – 11.00 – Jak miasto powinno kształtować politykę kulturalną? - rozmowa z Barbarą Frydrych - dyrektorką Biura Prezydenta ds. Kultury w Gdańsku
11.00 – 11.45 – Rola instytucji kultury w procesie tworzenia polityki kulturalnej - rozmowa z Aleksandrą Szymańską - dyrektorką Instytutu Kultury Miejskiej
11.45 – 12.00 - przerwa kawowa
12.00 – 12.45 – Trzeci sektor – beneficjenci, czy inicjatorzy polityki kulturalnej - rozmowa z Andrzejem Stelmasiewiczem - działaczem kultury, fundatorem Fundacji Wspólnota Gdańska
12.45 – 13.30 – Twórcy – pierwsze, czy ostatnie ogniwo kształtowania polityki kulturalnej - rozmowa z Alicją Jelińską – animatorką kultury, artystką, Koordynatorką Komisji ds. Kultury Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot
13.30 – 14.00 - przerwa na lunch
14.00 – 14.45 – część warsztatowa
14.45 - zakończenie konferencji

W panelach dyskusyjnych wezmą udział:
Barbara Frydrych – archeolog, muzealnik i menadżer kultury; dyrektor Biura Prezydenta ds. Kultury w Gdańsku. Wcześniej pełniła m.in. funkcje dyrektora Muzeum Ziemi Kłodzkiej i zastępcy dyrektora Muzeum Miasta Gdyni. Ukończyła studia magisterskie w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego, studia podyplomowe z zakresu muzeologii na Uniwersytecie Jagiellońskim, menadżerskie na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu oraz z pozyskiwania i rozliczania projektów europejskich na Uniwersytecie Gdańskim. Uczestniczyła w programie wymiany zawodowo-kulturowej "Museum Management" w ramach programu International Visitor Leadership IVLP w USA.

Jest autorką i współautorką wystaw muzealnych, opracowań i artykułów poświęconych działalności kłodzkiego muzeum. Jako dyrektor Biura Prezydenta ds. Kultury zainicjowała wiele działań, mających na celu rozwój kultury i wsparcie środowisk twórczych, m.in. Gdański Program Edukacji Kulturowej czy Gdańsk dla Ludzi Kultury.

Aleksandra Szymańska – managerka kultury, specjalistka w zakresie polityki kulturalnej, producentka wydarzeń. Związana kilka lat z polskim rynkiem fonograficznym, potem mediowym (m.in. dyrektor wydawniczy w G+J Gruner + Jahr Polska). Zaangażowana w niezależne projekty kulturalne. W latach 2008 – 2011 odpowiedzialna za strategię i zespół projektu Gdańsk i Metropolia – Europejska Stolica Kultury 2016. Od 2011 dyrektorka Instytutu Kultury Miejskiej, w ramach którego funkcjonuje Obserwatorium Kultury oraz Medialab, a także realizuje projekty takie jak: Europejski Poeta Wolności, Odnalezione w Tłumaczeniu, Konferencja Marketing w Kulturze, czy Narracje.

Andrzej Stelmasiewicz - biolog, przedsiębiorca, animator kultury, działacz społeczny, radny Gdańska. Założyciel i Prezes Zarządu ASTE Sp. z o.o. Członek wielu organizacji pozarządowych i ciał doradczych. Fundator Fundacji Wspólnota Gdańska, która prowadzi Oliwski Ratusz Kultury, jedną z najważniejszych placówek kulturalnych w Gdańsku. Przewodniczący Komisji Kultury i Promocji.

Uhonorowany tytułem Mecenasa Kultury Gdańska, medalem „550 lat Ukoronowania Herbu Gdańska”, Medalem Komisji Edukacji Narodowej. Otrzymał nagrodę Prezydenta Miasta Gdańska im. Lecha Bądkowskiego w kategorii „Darczyńca Roku” i Nagrodę Marszałka Województwa Pomorskiego w kategorii „Osobowość Roku 2015” w dziedzinie turystyki.

Alicja Jelińska – koordynatorka komisji ds. kultury Obszaru Metropolitalnego Gdańsk Gdynia Sopot oraz grupy Metropolitarna Kadra Kultury. Na przestrzeni kilku lat miała okazję poznać przedstawicieli świata kultury oraz obserwować politykę kulturalną wielu miast i gmin w regionie. Wierzy w siłę płynącą z nawiązywania partnerstw i sieciowania. Brała udział w wielu festiwalach i projektach artystycznych, z perspektywy zarówno twórczyni jak i uczestniczki. Współtworzy Fundację Artystów Kolonia Teraz. Obecnie realizuje kilka autorskich projektów, w tym Rezydencje Artystyczne i Przechadzki po sztuce współczesnej.

01.10.2021, 10:00
Sala widowiskowa CKiS
Wstęp wolny.
Obowiązują zgłoszenia

Za treść odpowiada organizator wydarzenia. Szczegóły można sprawdzić bezpośrednio na stronie ckis.tczew.pl