Krzysztof Cichosz | FOTOOBIEKTY ANAMORFICZNE

Ulotka

Projekt ulotki został przygotowany w formacie A5. Skorzystaj z odpowiednich opcji przy drukowaniu.

wstęp wolny

6-21 XI 2020, GALERIA IMAGINARIUM
wernisaż online: 6 XI 2020, godz. 19.00

Fotoinstalacje są otwartym cyklem samodzielnych obiektów - zrealizowanych metodą, nad którą pracuję od końca lat osiemdziesiątych. Każdy obiekt składa się z wielu elementów, wykonanych z transparentnego materiału fotograficznego, zamontowanych przestrzennie w kilku warstwach (od trzech do pięciu, najczęściej w czterech).
Podstawę ich realizacji stanowią obrazy archetypy zaczerpnięte z otaczającej nas ikonosfery: podręczników, encyklopedii, gazet, Internetu, itp...
Obrazy te poddaję złożonemu procesowi destrukcji konstruktywnej, rozkładając je przez specjalnie zaprojektowane rastry (struktury graficzne) na wiele elementów z materiału transparentnego. Po zmontowaniu w przestrzeni elementy te tworzą duże obiekty - prawie abstrakcyjne. Pierwotne obrazy możliwe są do odczytania tylko po znalezieniu odpowiednio odległego punktu widzenia - dzięki syntetyzującej właściwości umysłu oglądającego...

Zderzając symboliczność wybranych obrazów - archetypów z symboliką destruujących je rastrów, staram się zachęcić odbiorcę do podążania śladem mojej refleksji o otaczającym nas świecie...

Główną częścią wystawy w Galerii Imaginarium będą trzy najnowsze serie obiektów fotograficznych penetrujących zagadnienie anamorfozy. Obiekty powstały zainspirowane Rzeczywistością Wirtualną i stanowią mój hołd dla Jej Twórców.

Za treść odpowiada organizator wydarzenia. Szczegóły można sprawdzić bezpośrednio na stronie www.facebook.com