Krzysz­tof Grzy­bow­ski, Piotr Sa­łaj­czyk 17. FESTIWAL MUZYKI POLSKIEJ

Ulotka

Projekt ulotki został przygotowany w formacie A5. Skorzystaj z odpowiednich opcji przy drukowaniu.

Mie­czy­sław We­in­berg – So­na­ta na klar­net i for­te­pian op. 28

Krzysz­tof Pen­de­rec­ki – Pre­lu­dium na klar­net so­lo

Igna­cy Fe­liks Do­brzyń­ski - Duo na klar­net i for­te­pian op. 47

Ju­liusz Za­ręb­ski - Gran­de po­lo­na­ise Fi­s-dur op. 6

Wi­told Frie­mann – So­na­ta nr 3 „Ro­man­tycz­na" na klar­net i for­te­pian op. 222

Krzysz­tof Grzy­bow­ski, klar­net

Piotr Sa­łaj­czyk, for­te­pian

Za treść odpowiada organizator wydarzenia. Szczegóły oraz termin rozpoczęcia sprzedaży wejściówek można sprawdzić bezpośrednio na stronie ewejsciowki.pl