Kreatywni - Aktywni, twórczo zintegrowani. Działania z dostosowaniem dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Ulotka

Projekt ulotki został przygotowany w formacie A5. Skorzystaj z odpowiednich opcji przy drukowaniu.

wstęp wolny

Kreatywni - Aktywni, twórczo zintegrowani. Działania z dostosowaniem dla osób ze szczególnymi potrzebami - to cykl warsztatów plastycznych, spotkanie z autorem książek dla dzieci, wizyta w Muzeum Motyli i wizyta w Galerii Fotografii Kowalsky w Bochni, wystawa.
Wszystkie działania dostosowane są dla osób z niepełnosprawnością i szczególnymi potrzebami.
Jako organizatorzy bardzo chcemy, by jak najwięcej osób miało możliwość czerpania z kultury garściami, stąd pomysł na wyjście z działaniami do osób najbardziej wykluczonych.
Wstęp wolny.
Zapisy na każde z wydarzeń: http://tiny.pl/wr6mh
Projekt obejmuje organizację 8 dwugodzinnych warsztatów integracyjnych z zakresu edukacji kulturalnej dla uczestników reprezentujących różne grupy wiekowe i społeczne, w tym osoby z niepełnosprawnością, organizację wystawy prezentującej twórczość uczestników, wizyty (lekcje muzealne) w Muzeum Motyli w Bochnia oraz Galerii Fotografii i spotkanie z autorem książek dla dzieci.

Za treść odpowiada organizator wydarzenia. Szczegóły można sprawdzić bezpośrednio na stronie www.auxilium-fundacja.org.pl