Krakowski Salon Poezji w Łodzi - retransmisja na www.nowy.pl

Ulotka

Projekt ulotki został przygotowany w formacie A5. Skorzystaj z odpowiednich opcji przy drukowaniu.

wstęp wolny

Zapraszamy na retransmisję Krakowskiego Salonu Poezji w Łodzi z 16 lutego 2020 r.
– ,, Kwiaty polskie "Juliana Tuwima czytać będą:

Grażyna Barszczewska
Krzysztof Orzechowski

Oprawa muzyczna
Aldo Duo w składzie:
Dominik Domińczak - klarnet
Aleksander Stachowski - akordeon
Akademia Muzyczna im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi.

opieka artystyczna: Bronisław Maj
Realizacja nagrania: Radio Łódź
Retransmisja dostępna na stronie internetowej Teatru Nowego: www.nowy.pl

Za treść odpowiada organizator wydarzenia. Szczegóły można sprawdzić bezpośrednio na stronie www.nowy.pl