Krajobraz. Dwie formy zapisu. Malarstwo a fotografia

Ulotka

Projekt ulotki został przygotowany w formacie A5. Skorzystaj z odpowiednich opcji przy drukowaniu.

wstęp wolny

Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” zaprasza na wernisaż prac prof. Jacka Gramatyki oraz art. mal. Michała Trägera, prof. UMK. Na wystawie zostaną zaprezentowane obrazy przedstawiające pejzaże. Od szkiców do pełnych przedstawień, ukazujących problematykę przestrzeni w krajobrazie. Realizacjom malarskim i rysunkowym towarzyszyć będą pejzaże zanotowane metodami fotograficznymi z wykorzystaniem różnych możliwości optycznych. Pokazane zostaną zasadnicze różnice w formie zapisu. Zapis malarski różni się od fotograficznego. Różnorodne możliwości optyki wpływają na kształt przedstawianej rzeczywistości, jednak fotografia zawsze jest wiernym odbiciem natury. Formowanie obrazu malarskiego jest odmienne, artysta malarz konstruuje obraz. Malarstwo nie jest odbiciem, ale konstrukcją.

Za treść odpowiada organizator wydarzenia. Szczegóły można sprawdzić bezpośrednio na stronie www.torun.pl