Koty z Marsa – wystawa zbiorowa

Ulotka

Projekt ulotki został przygotowany w formacie A5. Skorzystaj z odpowiednich opcji przy drukowaniu.

wstęp wolny

Wystawa „Koty z Marsa” jest pomysłem strony facebook’owej Ciemna Strona Sztuki. Założeniem strony jest, żeby promować twórczość i umożliwić młodym artysta zaistnienie i pokazanie się „światu”. Zaś ideą wystawy było, aby kilkanaście osób stworzyło swoją wizję tematu w technice dowolnej. Po trzech miesiącach powstało około 40 prac wykonanych przez 26 autorów. Sam pomysł sięga piętnastu lat wstecz i miał być koncepcją indywidualną wprowadzającą element humoru do malarstwa.
Pomysł polegał na tym, że widzimy Marsa w kolorze czerwonym, bo całą powierzchnie pokrywają koty w tym kolorze. Wtedy nie został zrealizowany, ale już obecny wariant, że robi to kilkunastu artystów, jest bardziej ciekawa. Każdy ma swój świat tworzenia i podchodzi inaczej do pracy, choć było ryzyko, że wystawa jako całość może być niespójna, jednak ważne, że udało się stworzyć właśnie przez różny sposób tworzenia dobrą całość.

Dla kilku osób była to pierwsza możliwość zaprezentowania się na wystawie, a kilkanaście osób ma już sporu dorobek artystyczny. Takie zestawienie osób, które dopiero stawia pierwsze kroki z osobami, które już mają spore doświadczenie sprawia, że z jednej strony można skonfrontować swoje umiejętności, podnieść je, a także spojrzeć na coś co zrobione zostało na „świeżo” bez bagażu doświadczeń artystycznych. Część cyfrową przygotowaliśmy jako wydruki na papierze fotograficznym z zapewnieniem opraw. Z trzydziestu pięciu prac: 11 to obrazy olejne/akrylowe, 6 to rysunki lub technika mieszana (farby/kredki/ołowki), 1 to fotografia, 17 to fotomanipulacje lub malarstwo cyfrowe.

Wystawa „Koty z Marsa” 5.11-21.12.2018
Wernisaż: 10.11.2018 godz. 18:00

Za treść odpowiada organizator wydarzenia. Szczegóły można sprawdzić bezpośrednio na stronie www.kolumny.art.pl