Konkurs plastyczny „Śladami bohaterów wieczorynek”

Ulotka

Projekt ulotki został przygotowany w formacie A5. Skorzystaj z odpowiednich opcji przy drukowaniu.

wstęp wolny

Ogólnopolski konkurs plastyczny dedykowany uczestnikom w różnym wieku, na najpiękniejszą pracę plastyczną przedstawiającą postaci z dobranocek i ich bajkowe podróże. Umożliwi on twórcom dzieł rozwijanie talentów plastycznych, kreatywności i wrażliwości artystycznej.
Konkurs „Śladami bohaterów wieczorynek” skierowany jest do dzieci przedszkolnych oraz uczniów klas I-VIII szkół podstawowych w całym kraju i ma na celu popularyzację dobranocek.
Cel konkursu:
 kształtowanie wyobraźni twórczej oraz zainteresowań plastycznych
 popularyzowanie animacji jako sztuki oraz wzrost zainteresowania historią filmu animowanego i dobranockami wśród uczestników
 inspirowanie do pracy twórczej.
Regulamin konkursu można znaleźć na stronie Muzeum Dobranocek http://www.muzeumdobranocek.pl oraz mediach społecznościowych muzeum.
Prace plastyczne laureatów zostaną zaprezentowane na wystawie w Muzeum Dobranocek w terminie 16.09-06.11.2020 r.
Konkurs jest realizowany w ramach przedsięwzięcia „Wędrujące dobranocki - cykl dostępnych, integracyjnych wydarzeń, zajęć i warsztatów artystycznych” programu „Kultura dostępna” Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, zarządzanego przez Narodowe Centrum Kultury, którego celem jest wspieranie zadań służących ułatwieniu dostępu do kultury, skierowanych do szerokiego grona odbiorców i sprzyjających integracji społecznej.
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury

Za treść odpowiada organizator wydarzenia. Szczegóły można sprawdzić bezpośrednio na stronie www.muzeumdobranocek.pl