Konflikt terenowy. OUT OF STH VI

Ulotka

Projekt ulotki został przygotowany w formacie A5. Skorzystaj z odpowiednich opcji przy drukowaniu.

8

W ramach programu rezydencji Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Zewnętrznej OUT OF STH, przeprowadzimy interdyscyplinarne badania zjawisk wynikających z ograniczonej chłonności obszarów miejskich i wynikających z niej konfliktów terenowych.

Zgodnie z paradygmatem decyzji przestrzennych Zipsera – jednej z kluczowych teorii matematycznego postrzegania urbanistyki i procesów osadniczych – chłonność to cecha określająca ilość aktywności możliwych do zrealizowania na danym obszarze. Nieprzypadkowo pojęcie kojarzone jest z chłonnością gruntu. W trakcie obfitych opadów, po przekroczeniu wartości granicznej, ziemia przestaje wchłaniać wodę, co skutkuje lokalnymi podtopieniami. Jeżeli chłonność obszaru jest niska, jego atrakcyjność wysoka, a chętnych do realizacji swoich aktywności wielu, to dla części użytkowników brakuje miejsca. To powoduje konflikty terenowe – lokalne podtopienia. Czasem powodzie.

Szósta edycja festiwalu pod hasłem Chłonność przestrzeni poświęcona będzie analizowaniu Wrocławia jako specjalnego przypadku urbanistyczno-społecznego.

Chcemy uwydatnić konieczność ciągłego rewidowania narracji o mieście i zachęcić do wykorzystywania matematycznych modeli zachowań człowieka w procesach przeciwdziałających antagonizmom społecznym. Co generuje konflikt przestrzenny? Czy potrafimy wskazać cechy obszarów zurbanizowanych, które zwiększają prawdopodobieństwo jego wystąpienia? Czy możemy rozpoznać zjawiska go poprzedzające? Przewidzieć, kiedy wybuchnie i czy rozleje się na większe obszary?

W ramach programu rezydencji Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Zewnętrznej OUT OF STH, przeprowadzimy interdyscyplinarne badania zjawisk wynikających z ograniczonej chłonności obszarów miejskich i wynikających z niej konfliktów terenowych.

Drogowskazem dla naszych poszukiwań będzie wygenerowana symulacyjnie Mapa chłonności Wrocławia – model matematyczny reprezentujący konflikty między aktywnościami mieszkańców miasta; badanie symulacyjne obrazujące 10 obszarów krytycznych, reprezentujących kluczowe problemy przestrzenne europejskich miast.

Inwentaryzacje obszarów krytycznych; dokumentacja planistyczna, charakterystyka konfliktu, dane demograficzne, materiały fotograficzne i rejestracje video stanowić będą materiał wejściowy do pracy Artystów, którzy w ciągu dwutygodniowych rezydencji analizować będą wybrany przez siebie obszar zapalny i występujący na jego terenie konflikt. Efekty ich badań – diagnozy, propozycje modeli koegzystencji, interwencje, gesty oraz dokumentacje procesu ich pracy, zaprezentujemy na wystawie porezydencyjnej.

Artystki/artyści: Juriy Biley, Piotr Chuchla, Gabriela Kowalska, Karina Marusińska, Jarek Słomski
Kuratorki: Hubert Kielan, Joanna Stembalska
Badacze/badaczki: Karolina Domańska, Ganna Grudnytska, Ewelina Jatczak, Paweł Rajca
Kuratorki: Hubert Kielan, Joanna Stembalska

Za treść odpowiada organizator wydarzenia. Szczegóły można sprawdzić bezpośrednio na stronie bwa.wroc.pl