Konferencja Miasto i sztuka. Co właściwie sprawia, że nasze miasta są tak odmienne, tak pociągające?

Ulotka

Projekt ulotki został przygotowany w formacie A5. Skorzystaj z odpowiednich opcji przy drukowaniu.

wstęp wolny
Przygotowana przez Centrum Sztuki Współczesnej ŁAŹNIA konferencja, to kolejne po “Niefestiwalu” wydarzenie realizowane w cyklu “Miasto i Sztuka”. Po letnich działaniach, czas na refleksje, podsumowania, a także zdefiniowanie i zaplanowanie przyszłych realizacji w ramach programu sztuki w przestrzeni publicznej. Podtytuł konferencji “Co właściwie sprawia, że nasze miasta są tak odmienne, tak pociągające?”, to parafraza tytułu słynnego kolażu Richarda Hamiltona. Podczas naszego spotkania postaramy się odpowiedzieć na pytanie, czy to właśnie sztuka pojawiająca się na naszych ulicach ma szansę być tym czynnikiem, który sprawia, że nasze miasta są tak odmienne, tak pociągające? Podczas konferencji zaplanowaliśmy wystąpienia szesnastu prelegentów i specjalistów z Polski, a także ekspertów pochodzących z Danii, Finlandii, Austrii, Luksemburga i Niemiec. Wydarzenie podzieliliśmy na dwie części. Pierwsza dotyczyć będzie perspektyw rozwoju sztuki współczesnej w przestrzeniach miejskich. Otworzy ją wykład prof. Bukdahl, która opowie o wolności jaką wyzwala sztuka publiczna. Następnie podczas kilku prezentacji poznamy przykłady z Wiednia, Helsinek, Lublina, Mediolanu, a część tę zakończy dyskusja o realizacji projektu Galerii Zewnętrznej Miasta Gdańska, którą poprowadzi prof. Paweł Leszkowicz. Druga część poświęcona zostanie roli miasta wobec realizacji artystycznych i kreowania przestrzeni wspólnych. Część tę otworzy wykład Grzegorza Piątka, który przybliży doświadczenia miasta Warszawy w realizacji projektów artystycznych i partycypacyjnych. Natomiast cykl prezentacji dotyczyć będzie działań podjętych przez gdańskie instytucje kultury: Centrum Sztuki Współczesnej ŁAŹNIA, Gdańską Galerię Miejską, Instytut Kultury Miejskiej, a także spółkę PKM. Całość zwieńczy dyskusja z udziałem przedstawicieli instytucji kultury i jednostek odpowiedzialnych za realizację planów miejskich m.in. Zarząd Dróg i Zieleni, Biuro Rozwoju Gdańska, Biuro Prezydenta ds. Kultury. Dyskusję w części drugiej poprowadzi Artur Celiński. Struktura konferencji składająca się z dwóch części oddaje systematykę podjętą w tytule, gdzie podkreślona jest relacja miasta i sztuki, jako dwóch oddziałujących na siebie wzajemnie podmiotów. Każdą z tych części kończy dyskusja, która ma stanowić formę podsumowania i podjęcia konstruktywnych ustaleń dla rozwoju zagadnienia. Efekty i wnioski wysnute podczas konferencji staną się fundamentem dla planowanej platformy internetowej skupiającej działania i obiekty artystyczne znajdujące się w Gdańsku.
Informacja o wydarzeniu pochodzi z serwisu Planer. Za treść odpowiada organizator wydarzenia. Szczegóły można sprawdzić bezpośrednio na stronie www.laznia.pl