Koncert pamięci Henryka Karlińskiego

Ulotka

Projekt ulotki został przygotowany w formacie A5. Skorzystaj z odpowiednich opcji przy drukowaniu.

wstęp wolny
Koncert pamięci Henryka Karlińskiego

 

Henryk Karliński (ur. 10 lutego 1922 w Częstochowie, zm. 5 grudnia 1975 w Legnicy) - polski dyrygent i animator kultury, Honorowy Obywatel Legnicy. W tym roku mija 44. rocznica śmierci tego wybitnego legniczanina, którego imię nosi Legnickie Centrum Kultury.

Henryk Karliński pochodził z Częstochowy, dzieciństwo i młodość spędził we Francji. Studia w konserwatorium w Tuluzie przerwała mu wojna. Jako żołnierz armii polskiej na Zachodzie wrócił do kraju w 1947 r. Rozpoczął wtedy pracę w szkole powszechnej w Dusznikach Zdroju, gdzie uczył języka francuskiego.

W Legnicy osiadł w 1949 r. Początkowo był nauczycielem i kierownikiem świetlic w kilku tutejszych szkołach. W 1958 r. zatrudniono go w nowo powstałym Miejskim Domu Kultury, z czasem przemianowanym na Legnicki, a następnie Wojewódzki Dom Kultury. Mimo poważnej choroby serca Karliński działał tam do końca życia.

Teatr i muzyka chóralna - te dwie dziedziny sztuki leżały w centrum zainteresowań legniczanina. Działalność dyrygencką rozpoczął w 1949 r., kiedy to przy Szkole Podstawowej nr 1 na Zakaczawiu założył chór Madrygał. Początkowo dziecięcy zespół w latach 60. przeobraził się w chór mieszany. Dziś Madrygał, wykonujący m.in. muzykę religijną, starofrancuską, staropolską (motety, msze), rozsławia Legnicę w kraju i za granicą.

Karliński wiele działań poświęcał popularyzacji i doskonaleniu ruchu chóralnego. W tę ideę doskonale wpisuje się zapoczątkowany przez niego turniej chórów Legnica Cantat, który ze skromnego Dolnośląskiego Święta Pieśni przeobraził się w imprezę rangi ogólnopolskiej, a obecnie jest jednym z najbardziej liczących się tego typu konkursów w Polsce.

Artysta rozbudzał wrażliwość muzyczną na wiele sposobów. Organizował koncerty z udziałem znamienitych muzyków, poszerzał i krzewił wiedzę na temat kulturalnej przeszłości Legnicy i Dolnego Śląska. Szczególnie interesowały go bogate zbiory Rudolfiny - biblioteki muzycznej książąt legnicko-brzeskich. Zabiegał o ich zbadanie. Te działania zakończyły się stworzeniem katalogu zachowanych utworów. Już po śmierci artysty opracowała go Aniela Kolbuszewska.

Henryk Karliński był osobą wyjątkową. Jego wszechstronną wiedzę, talent i wytrwałość, z jaką realizował zamierzenia, do dziś wspominają dawni chórzyści, muzycy i animatorzy kultury. Imię Karlińskiego nadano jednej z legnickich ulic, a także, jak już wspomniano, Legnickiemu Centrum Kultury - placówce kontynuującej tradycje MDK, LDK, WDK w których tworzył i pracował Karliński. W marcu 2016 r. rada miasta wyróżniła tego krzewiciela kultury muzycznej tytułem Honorowego Obywatela Legnicy.

Chór "Madrygał" obchodzi w tym roku jubileusz 70-lecia istnienia. W ciągu 70 lat istnienia "Madrygał" dał kilka tysięcy koncertów w kraju i poza granicami Polski, m.in.: w Niemczech, Czechach, Bułgarii, Francji, Ukrainie we Włoszech i na Węgrzech. Chór reprezentował Legnicę koncertując także w miastach partnerskich: Miśnia, Wuppertal, Roanne, Blansko, Drohobycz.

 

 

Informacja o wydarzeniu pochodzi z serwisu DOKiS. Za treść odpowiada organizator wydarzenia. Szczegóły można sprawdzić bezpośrednio na stronie www.dokis.pl