Koncert Muzyki Dawnej: Karnawał wenecki

Ulotka

Projekt ulotki został przygotowany w formacie A5. Skorzystaj z odpowiednich opcji przy drukowaniu.

15

Zespół Muzyki Dawnej Filharmonii Lubelskiej

Zespół Tańca Dawnego Belriguardo

Program:

A. Campra – Karnawał wenecki fragmenty

S. Sarzyński, M. Mielczewski, A. Jastrzębski - tańce polskie

Za treść odpowiada organizator wydarzenia. Szczegóły można sprawdzić bezpośrednio na stronie filharmonialubelska.pl