Koncert dla dzieci

Ulotka

Projekt ulotki został przygotowany w formacie A5. Skorzystaj z odpowiednich opcji przy drukowaniu.

10

Wykonawcy:
- Anna Sokołowska, Sławomir Rokita – scenariusz, prowadzenie
- Renata Żełobowska-Orzechowska – kierownictwo muzyczne, fortepian
- Mateusz Bień – multimedia.

Repertuar: Muzyczne opowieści - Muzyczny rejs.

Za treść odpowiada organizator wydarzenia. Szczegóły można sprawdzić bezpośrednio na stronie www.filharmonia.krakow.pl