Koncert Arkadiusza Popławskiego i Ad libitum

Ulotka

Projekt ulotki został przygotowany w formacie A5. Skorzystaj z odpowiednich opcji przy drukowaniu.

15

Arkadiusz Popławski, organy
Chór Kameralny „Ad libitum”
dyrygent - Izabella Zielecka-Panek

W programie koncertu:

Wolfgang Amadeusz Mozart (1756-1791) 
Msza koronacyjna c-dur

Jan Pieterszoon Sweelinck (1562 - 1621)
Echofantazja "a" 

Girolamo Frrescobaldi (1583 - 1643) 
Toccata prima

Jan Sebastian Bach (1685 - 1750) 
Sonata triowa III d - moll

Max Reger (1873 - 1916) 
Toccata i fuga d - moll op. 59.

Jehan Alain (1911 - 1940) 
Litania

Eugène Gigout (1844 - 1925) 
- Toccata h - moll

Improwizowana fantazja symfoniczna pt. "Gród Naszej Pani" na motywach pieśni maryjnych

Za treść odpowiada organizator wydarzenia. Szczegóły można sprawdzić bezpośrednio na stronie www.facebook.com