Jerzy Wierzbicki: Oman/Czarnobyl. Erozja obecności

Ulotka

Projekt ulotki został przygotowany w formacie A5. Skorzystaj z odpowiednich opcji przy drukowaniu.

5
Wernisaż: sobota 16 marca, godz. 18:00 W czasie wernisażu odbędzie się oprowadzanie w polskim języku migowym i z audiodeskrypcją. Spotkanie z Jerzym Wierzbickim prowadzone przez Adama Mazura: sobota 16 marca, godz. 19:00. Warsztaty fotograficzne z Jerzym Wierzbickim: 16-17 marca od 10:00 do 13:00. Oprowadzanie w języku rosyjskim: 21 marca o 18.00. Wystawa czynna: wtorek, środa, piątek, sobota, niedziela: 12.00-18.00, czwartek: 12.00-20.00 Bilety: 5-7 zł Fotografie Jerzego Wierzbickiego prezentowane w ramach wystawy „Oman/Czarnobyl. Erozja obecności” to wizja świata, z którego wymazano człowieka – gdzie natura przywraca porządek i zawłaszcza na powrót swoje terytorium. Wierzbicki prawie równolegle stworzył dwa cykle – pierwszy, dokumentujący porzucone z dnia na dzień osady w Omanie i drugi – ukazujący Czarnobyl 30 lat po katastrofie. W przypadku Omanu opuszczanie budowli mieszkalnych jest wynikiem czynników ekonomicznych – nagłym wzrostem prosperity kraju i podniesieniem poziomu życia. Z kolei w Czarnobylu mieszkańcy zmuszeni byli opuścić skażony rejon. W obu przypadkach jesteśmy świadkami podobnego procesu powolnego anektowania terenów przez siły natury. Jerzy Wierzbicki (1975) jest absolwentem Uniwersytetu Adama Mickiewicza, autorem albumu fotograficznego „Gdańsk Suburbia”. Kilkukrotnie nagradzany na polskich i zagranicznych festiwalach fotografii prasowej i artystycznej. Jego prace były publikowane m.in. w Y Magazine, Times of Oman, Al Shabiba, Newsweek Polska, Kwartalnik Fotografia, Pozytyw, National Geographic Traveler, BBC news B&W Magazine, Outdoor UAE, Lotus24, Wyprawy4x4, Podróże.pl. Od 2015 roku współpracuje z brytyjskim portalem poświęconym Bliskiemu Wschodowi MIddleEastEye.net
Informacja o wydarzeniu pochodzi z serwisu Planer.