JAK WYGLĄDA PROTEST? OPROWADZANIE Z AUDIODESKRYPCJĄ

Ulotka

Projekt ulotki został przygotowany w formacie A5. Skorzystaj z odpowiednich opcji przy drukowaniu.

1

Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie zaprasza na autorskie oprowadzanie po wystawie “Kto napisze historię łez. Artystki o prawach kobiet”. Korzystając z prezentowanych prac zbadamy, jak wyglądały protesty kobiet w różnych krajach. Czy protest może być sztuką? Jak artystyczne narzędzia wpływają na społeczny odbiór protestu?

Podczas oprowadzania będziemy korzystać z audiodeskrypcji, czyli dokładnego opisu tego, co widać. Zaprezentujemy do dotykania materiały, które przybliżą techniki artystyczne wykorzystane w pracach. Poznanie wizualnej strony protestów kobiet pozwoli przemyśleć jakie miejsce zajmuje w nim sztuka. Efektem spotkania będzie wyłonienie narzędzi, które pomogą nam wzmocnić nasz głos i zyskać lepszy oddźwięk w społeczeństwie.

Na oprowadzanie obowiązują zapisy. Prosimy kierować je na adres muzeumdostepne@artmuseum.pl lub pod numer 577 006 290. Oferujemy wsparcie wolontariusza lub wolontariuszki w drodze do Muzeum i podczas spotkania. Prosimy o zaznaczenie chęci skorzystania z asysty w zgłoszeniu.

Za treść odpowiada organizator wydarzenia. Szczegóły można sprawdzić bezpośrednio na stronie artmuseum.pl