IX Międzynarodowy Multimedialny Festiwal Sztuki - Małopolska Karpaty Offer - dzień 2

Ulotka

Projekt ulotki został przygotowany w formacie A5. Skorzystaj z odpowiednich opcji przy drukowaniu.

wstęp wolny

Program:
***Kino SOKÓŁ, godz. 10.00: Karpacka lekkość bytu – przegląd filmowy:
NIEDOPARKI - premiera filmu:
Chorwacja/Czechy/Słowacja 2016, animacja/familijny, 83 min., reż. Galina Miklínová
***Sądeckie Planty, godz. 12.00: GRUPA TEATRALNA LALKARZE (PL) – Pół żartem, pół serio
***ul. Jagiellońska, godz. 13.00: KWARTET GALICYJSKI (PL)
***Rynek, godz. 18.00: Teatr/Taniec/Performance:
- TEATR NA WALIZKACH (PL) – Beczka śmiechu
- MGOK W MUSZYNIE (PL) – Musical Mussina II – Baśń o Muszynie cz. I
- MGOK W MUSZYNIE (PL) – Musical Mussina II – Baśń o Muszynie cz. II
- V.O.S.A THEATRE (CZ) – High Dreaming
***Baszta Kowalska, godz. 22.00 (w razie niepogody - Kino SOKÓŁ, godz. 22.15): Karpacka lekkość bytu – przegląd filmowy:
MŁODE WINO, Czechy 2008, komedia, 90 min., reż. Tomáš Bařina.

Głównym celem festiwalu jest przedstawienie różnorodnych zjawisk kulturowych i wyjątkowej aktywności twórczej mieszkańców Karpat, ich swoistej duchowej wspólnoty oraz szacunku dla tradycji, na kanwie której wyrasta rozmaitość współczesnych zjawisk artystycznych; cel ten jest identyczny z misją Oddziału MCK Sokół - Instytutu Europa Karpat, który jest autorem koncepcji i będzie odpowiadać za jej realizację.
Akcent stawiany jest na bezpośredniość i szczerość kontaktów artysta - odbiorca (a nawet dotarcie do świadomości tego ostatniego jakby poza jego wolą), dlatego miejscem prezentacji będą „karpackie ulice" - rozumiane jako różnorodne szlaki komunikacyjne (również rynki, szlaki spacerowe i turystyczne, kolej, rzeki itp.). Pokazywanie na równych prawach amatorów i wyrosłych z ich grona profesjonalistów, tradycyjnych i współczesnych, artystycznych i wręcz kuglarskich działań ma na celu nie tylko zaintrygowanie odbiorców, ale też pozostawienie im możliwości wyboru, odnalezienia nurtów, które odpowiadają ich duchowym potrzebom. Nazwa podkreśla, że Karpaty mają wiele do zaoferowania; mówimy tak: mimo iż Karpaty są trochę „off", z dala od utartych szlaków turystycznych, a tutejsi ludzie mocno przywiązani są do rodzimej tradycji - mimo to, a może właśnie dlatego(!) - Karpaty są miejscem magicznym, pełnym kolorowej różnorodności i tolerancji. Uważamy, że czas najwyższy nobilitować niezwykłą kulturę lokalną w jej tradycyjnych i nowoczesnych przejawach i uczynić z niej jeden z podstawowych elementów promocji regionu. Słowem: KARPATY OFF, a więc niebanalne i jeszcze wolne od komercji, to zarazem KARPATY OFFer - oczekujące, otwarte i atrakcyjne.

Za treść odpowiada organizator wydarzenia. Szczegóły można sprawdzić bezpośrednio na stronie www.karpatyoffer.pl