Inspiracje-transformacje – Po prostu... Filharmonia!

Ulotka

Projekt ulotki został przygotowany w formacie A5. Skorzystaj z odpowiednich opcji przy drukowaniu.

15

Wtorek, 12 lutego 2019
Sala Koncertowa, godz. 19.00 (40’+40’)
Inspiracje-transformacje

POLSKA ORKIESTRA SINFONIA IUVENTUS
Adam Banaszak dyrygent

Program: Johann Sebastian Bach/Anton Webern – Ricercar a 6 z Musikalisches Opfer BWV 1079, Johann Sebastian Bach/Leopold Stokowski – Chorał Komm, süsser Tod BWV 478, Mała Fuga g-moll BWV 578, Passacaglia i fuga c-moll BWV 582, Aria z III Suity orkiestrowej D-dur BWV 1068, Johannes Brahms – Tańce węgierskie nr 1-5, 17-21 WoO 1, Antonín Dvořák – Tańce słowiańskie op. 46 nr 1-4

W dzisiejszym świecie, w którym muzyka dawna stała się domeną zespołów instrumentów historycznych (kiedyś stosowało się fatalnie brzmiącą nazwę: „nurt wykonawstwa historycznie poinformowanego”) orkiestrowe transkrypcje dzieł Jana Sebastiana Bacha można uznać za anachronizm. Zgoda, ale z drugiej strony – są świadectwem czasów, w których powstawały, znakiem pewnego istotnego momentu w historii muzyki. Wielcy dyrygenci, a do nich bez wątpienia należał Leopold Stokowski, transkrybowali na orkiestrę dzieła Bacha i innych kompozytorów. Przyświecały im pewnie rozmaite artystyczne pobudki. W przypadku Stokowskiego, który dokonał transkrypcji prawie czterdziestu utworów Bacha, było to świadectwo jego miłości i zrozumienia twórczości Wielkiego Kantora Lipskiego. Podobno pierwszym z tych muzycznych przekładów była aria Es ist vollbracht z Pasji Janowej, opracowana latem 1914 roku. Natomiast pierwszym organowym dziełem Bacha, które Stokowski przetranskrybował na orkiestrę stała się wielka, zwieńczona fugą Passacaglia c-moll BWV 582. Po raz pierwszy zadyrygował nią w lutym 1922 roku, a siedem lat później nagrał na płytę z Orkiestrą Filadelfijską – zespołem, z którym odnosił największe sukcesy.

BILETY: 15 zł (młodzież do 26 roku życia – wstęp po okazaniu ważnej legitymacji), 30 zł (bilet normalny)

Za treść odpowiada organizator wydarzenia. Szczegóły można sprawdzić bezpośrednio na stronie filharmonia.pl