Humanistyka – Matematyka – Technologia (wystawa)

Ulotka

Projekt ulotki został przygotowany w formacie A5. Skorzystaj z odpowiednich opcji przy drukowaniu.

wstęp wolny
Czy humanistyka może łączyć się z matematyką albo z technologią? Czy filolog może posługiwać się rozkładami prawdopodobieństwa w badaniach nad językiem? I czy językoznawca i matematyk potrafią współpracować? Odpowiedzi na te pytania będzie można znaleźć na wystawie pt. Humanistyka – Matematyka – Technologia opracowanej przez prof. Adama Pawłowskiego oraz dr hab. Krzysztofa Topolskiego.

Zapraszamy serdecznie do zapoznania się z wystawą!

Zapraszamy również na finisaż – 23 września 2019 roku o godzinie 18.00 na II piętrze.

 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
prof. Adam Pawłowski – pełnomocnik rektora ds. humanistyki cyfrowej, prof. nadzwyczajny w Instytucie Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego
dr hab. Krzysztof Topolski – starszy wykładowca w Instytucie Matematycznym Uniwersytetu Wrocławskiego
 
Informacja o wydarzeniu pochodzi z serwisu DOKiS. Za treść odpowiada organizator wydarzenia. Szczegóły można sprawdzić bezpośrednio na stronie www.dokis.pl