Happeningi Tadeusza Kantora w fotografiach Eustachego Kossakowskiego

Ulotka

Projekt ulotki został przygotowany w formacie A5. Skorzystaj z odpowiednich opcji przy drukowaniu.

8

Galeria Sztuk Wizualnych Vauxhall w Krzeszowicach zaprasza na wystawę happeningów Tadeusza Kantora w fotografiach Eustachego Kossakowskiego. Wystawa powstała we współpracy z krytykiem sztuki Anką Ptaszkowską, Pauliną Krasińską oraz Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie.

Wystawa prezentuje jeden z ważnych obszarów twórczości Tadeusza Kantora jakim były happeningi. Fotografie Eustachego Kossakowskiego są znakomitą dokumentacją wydarzeń, które Kantor kreował w przestrzeniach publicznych w latach 1965-1969, takich jak: „Pierwszy Happening Cricotage”, „List”, „Panoramiczny Happening Morski”, „Lekcja Anatomii wedle Rembrandta”.

Fotografie Kossakowskiego są bezcenną dokumentacją tych wydarzeń, ale nie tylko. Obecna wystawa to swego rodzaju spotkanie dwóch artystów. Sam Kantor zwrócił uwagę na podobieństwo między fotografiami jego wczesnych spektakli teatralnych autorstwa Kossakowskiego, a jego własnymi szkicami do tych spektakli.

Kossakowski jest uporczywym autorem dokumentacji fotograficznej wszystkich, bez wyjątku happeningów Kantora, niezależnie od miejsca i czasu, w których się odbywały. Zdjęcia te nie były wykonywane na zamówienie. Są wynikiem osobistego, „nieubłaganego” zaangażowania fotografa w twórczość Tadeusza Kantora i – równolegle – w fenomen awangardy oraz we własną twórczość. To potrójne, a zarazem totalne zaangażowanie nadaje fotografiom ich wysoką jakość i artystyczną autonomię.

------
Organizator / miejsce wystawy: Galeria Sztuk Wizualnych Vauxhall przy CKiS w Krzeszowicach, ul. dr. J. Walkowskiego 1, www.ckiskrzeszowice.pl

Koordynator wystawy: Kamil Kłeczek
Współpraca: Anka Ptaszkowska, Paulina Krasińska, Robert Jarosz

Patronat honorowy: Burmistrz Gminy Krzeszowice
Patronat medialny: Radio Kraków

Autor fotografii: Eustachy Kossakowski
© Copyright by: Anka Ptaszkowska
Negatywy i slajdy są własnością Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie

Za treść odpowiada organizator wydarzenia. Szczegóły można sprawdzić bezpośrednio na stronie www.facebook.com