Gurgul Band

Ulotka

Projekt ulotki został przygotowany w formacie A5. Skorzystaj z odpowiednich opcji przy drukowaniu.

20

Gurgul Band:
Gurgul Band powstał w 2011 roku. Oryginalność muzyki zespołu to wynik odważnego połączenia brzmienia akordeonu i tria jazzowego: fortepianu, gitary basowej oraz perkusji. Dominującą jej cechą jest szeroki przekrój stylistyczny, stanowiący fuzję jazzu, world music, a miejscami także rocka progresywnego. Muzyka Gurgul Band może przywoływać skojarzenia ze współczesnym nurtem jazzu skandynawskiego, jednak poprzez unikatowe instrumentarium i podejście do formy wymyka się ona utartym schematom i jednoznacznym klasyfikacjom.
Na repertuar zespołu składają się skomponowane w większości przez lidera, ale również pozostałych członków zespołu, utwory. W skład formacji wchodzi czterech muzyków, absolwentów krakowskiej i katowickiej akademii muzycznej.

Za treść odpowiada organizator wydarzenia. Szczegóły można sprawdzić bezpośrednio na stronie www.facebook.com