GLOBALNE UJĘCIE SZTUKI EUROPY WSCHODNIEJ | spotkanie wokół książki Piotra Piotrowskiego

Ulotka

Projekt ulotki został przygotowany w formacie A5. Skorzystaj z odpowiednich opcji przy drukowaniu.

wstęp wolny
termin | 12 lutego, wtorek, godz. 18
miejsce | ECS, biblioteka
wstęp | wolny

Gościem spotkania będzie Magdalena Radomska (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu).

„Globalne ujęcie sztuki Europy Wschodniej” to ostatnia, wydana pośmiertnie książka wybitnego badacza sztuki współczesnej Piotra Piotrowskiego. Jest to ambitna próba analizy pozostającej na marginesie, peryferyjnej wobec głównego nurtu badań sztuki wschodnioeuropejskiej w perspektywie teorii postkolonialnych.

Autor upomina się o pomijany przez publikacje o globalnej sztuce dorobek naszego regionu i wskazuje na potrzebę pracy nad alterglobalistyczną historią sztuki, która byłaby krytyczną i rozumną alternatywą dla dotychczasowych sposobów jej tworzenia. Studia historyczno-artystyczne według autora „Awangardy w cieniu Jałty” powinny wytworzyć bardziej pluralistyczną i zdecentralizowaną nowa geografię artystyczną.

Jak napisał Piotr Piotrowski „Ten typ badań z całą pewnością nie tylko realizuje postulat krytyki kulturowej hegemonii Zachodu, ale także wychodzi naprzeciw zrozumieniu różnych kultur i różnic kulturowych oraz alterglobalistycznej solidarności”.

prowadzenie | Grzegorz Piotrowski


Informacja o wydarzeniu pochodzi z serwisu Planer. Za treść odpowiada organizator wydarzenia. Szczegóły można sprawdzić bezpośrednio na stronie www.ecs.gda.pl