Fungi / Fungi ONLINE

Ulotka

Projekt ulotki został przygotowany w formacie A5. Skorzystaj z odpowiednich opcji przy drukowaniu.

Fungi Pe to cykl rzeźb wykonanych z tysięcy foliowych torebek, tworzywa polietylenowego, które w przemyśle oznaczane jest symbolem PE. W konsumpcyjnym obiegu przeciętna długość życia każdej z nich trwa dziesięć minut, jednak czas jej bytowania na ziemi osiąga pięćset lat.
Kształty, które w pracy Julii Bistuły przybrały popularne foliówki, inspirowane są nowotworami i grzybami pasożytniczymi występującymi na obszarach leśnych. Obfitują one w nieregularności i deformacje, kryją w sobie niszczycielską siłę.

Instalacji towarzyszy oprawa dźwiękowa z wykorzystaniem field recording.

Forma: Nagranie video – oprowadzanie kuratorskie.

Produkcja

Obiekty: Julia Bistuła
Dźwięk: Piotr Pająk

Za treść odpowiada organizator wydarzenia. Szczegóły oraz termin rozpoczęcia sprzedaży wejściówek można sprawdzić bezpośrednio na stronie ewejsciowki.pl