Film "Psy Wojny: Zasadzka"

Ulotka

Projekt ulotki został przygotowany w formacie A5. Skorzystaj z odpowiednich opcji przy drukowaniu.

wstęp wolny

Kino Lotnik przy Muzeum Lotnictwa Polskiego zaprasza na bezpłatną projekcję filmu lotniczo-historycznego.

Za treść odpowiada organizator wydarzenia. Szczegóły można sprawdzić bezpośrednio na stronie www.muzeumlotnictwa.pl