Filharmonia Juniora

Ulotka

Projekt ulotki został przygotowany w formacie A5. Skorzystaj z odpowiednich opcji przy drukowaniu.


Dodaj do kalendarza Google
Dodaj do kalendarza Google
Dodaj do kalendarza Google
Dodaj do kalendarza Google
Dodaj do kalendarza Google
Dodaj do kalendarza Google
Centrum Edukacji Artystycznej - Filharmonia Gorzowska
Dziewięciu Muz 10
66-400 Gorzów Wielkopolski
odległość km
20

W sezonie 2016/2017 rozpoczynamy nowy cykl edukacyjny adresowany do dzieci, które przekroczyły już próg wiekowy młodego słuchacza Muzycznego Raczkowania, a chciałyby rozpocząć lub kontynuować swoją
przygodę z muzyką.
Filharmonia Juniora to cykl dziesięciu spotkań edukacyjno-muzycznych realizowany w ciągu całego sezonu – od września do czerwca. Dzieci, już bez udziału opiekunów, mają możliwość samodzielnego oraz aktywnego
uczestniczenia w zajęciach, by wspólnie z rówieśnikami, poprzez śpiew, zabawę i ćwiczenia rytmiczne, rozwijać swoje twórcze i muzyczne zdolności. Bezpośredni kontakt z muzykami orkiestry, instrumentami i rozmaitymi dźwiękami harmonijnie wspierać będzie ich rozwój intelektualny i emocjonalny, a także pozwoli w doskonały sposób zrozumieć i poczuć muzykę. Spotkania odbywać się będą raz w miesiącu, w stałych, 20-osobowych grupach – klasach Juniorów; prowadzić je będzie specjalista z zakresu edukacji muzycznej. Podczas pilotażowej edycji dzieci poznawać
będą krainę instrumentów orkiestrowych: ich brzmienie, barwę, wysokość dźwięku, budowę oraz miejsce w orkiestrze.

Za treść odpowiada organizator wydarzenia. Szczegóły można sprawdzić bezpośrednio na stronie www.filharmoniagorzowska.pl