Filharmonia Juniora

Ulotka

Projekt ulotki został przygotowany w formacie A5. Skorzystaj z odpowiednich opcji przy drukowaniu.

20

W sezonie 2016/2017 rozpoczynamy nowy cykl edukacyjny adresowany do dzieci, które przekroczyły już próg wiekowy młodego słuchacza Muzycznego Raczkowania, a chciałyby rozpocząć lub kontynuować swoją
przygodę z muzyką.
Filharmonia Juniora to cykl dziesięciu spotkań edukacyjno-muzycznych realizowany w ciągu całego sezonu – od września do czerwca. Dzieci, już bez udziału opiekunów, mają możliwość samodzielnego oraz aktywnego
uczestniczenia w zajęciach, by wspólnie z rówieśnikami, poprzez śpiew, zabawę i ćwiczenia rytmiczne, rozwijać swoje twórcze i muzyczne zdolności. Bezpośredni kontakt z muzykami orkiestry, instrumentami i rozmaitymi dźwiękami harmonijnie wspierać będzie ich rozwój intelektualny i emocjonalny, a także pozwoli w doskonały sposób zrozumieć i poczuć muzykę. Spotkania odbywać się będą raz w miesiącu, w stałych, 20-osobowych grupach – klasach Juniorów; prowadzić je będzie specjalista z zakresu edukacji muzycznej. Podczas pilotażowej edycji dzieci poznawać
będą krainę instrumentów orkiestrowych: ich brzmienie, barwę, wysokość dźwięku, budowę oraz miejsce w orkiestrze.

Za treść odpowiada organizator wydarzenia. Szczegóły można sprawdzić bezpośrednio na stronie www.filharmoniagorzowska.pl