Festiwal Kultury Ludowej „W stronę tradycji”

Ulotka

Projekt ulotki został przygotowany w formacie A5. Skorzystaj z odpowiednich opcji przy drukowaniu.

- Dodaj do kalendarza Google
ul. Okólna 47a 62-510 Konin
Konin
wstęp wolny

Spotkanie łączące trzy dziedziny – muzykę, plastykę i taniec, wzmacnia przede wszystkim poczucie tożsamości regionalnej poprzez prezentację ludowych tradycji Wielkopolski wschodniej oraz stworzenie możliwości wymiany doświadczeń instruktorów i zespołów ludowych. Festiwalowi towarzyszy również otwarcie wystawy „Tradycje polskie w twórczości plastycznej” oraz kiermasz sztuki ludowej.

W trakcie imprezy zostanie rozstrzygnięty także Konkurs wysypywania wzorów piaskiem – to nawiązanie do zwyczaju sięgającego XIX w., rozpowszechnionegona terenie Kujaw, polegającego na wysypywaniu drobnego piasku na glinianej polepie w reprezentacyjnym pomieszczeniu chałupy, obejściu czy ścieżce prowadzącej do domostwa. Wysypywanie praktykowane było zwłaszcza przed Świętami Wielkanocnymi. Kiedy polepy zastąpiono podłogami, wzory pojawiały się przed zagrodą. Najczęściej były to: esownice, ślimacznice, ukwiecone rózgi, drzewo życia – symetryczna kompozycja jednoosiowa. Znane były także wzory na planie koła przedstawiające kwiaty, które odnaleźć można we wzorach kujawskich. Organizator i miejsce: Centrum Kultury i Sztuki w Koninie.

Za treść odpowiada organizator wydarzenia. Szczegóły można sprawdzić bezpośrednio na stronie nck.pl