Ferie 2019 w Muzeum

Ulotka

Projekt ulotki został przygotowany w formacie A5. Skorzystaj z odpowiednich opcji przy drukowaniu.

10

Zapraszamy na zajęcia i warsztaty w ramach ferii w Muzeum Etnograficznym w Toruniu.

Kociołek ze sztuką
Warsztaty twórcze dla dzieci od lat 8. Zajęcia inspirowane muzyką i sztuką to propozycja dla młodych odbiorców, którzy chcą aktywnie spędzić ferie zimowe i artystycznie poeksperymentować. W czasie warsztatów stworzymy maski i narzędzia muzyczne używane dawniej na wsi przez kolędników.
Koszt udziału: 10 zł/2 h. Materiały do zajęć zapewnia organizator.

Za treść odpowiada organizator wydarzenia. Szczegóły można sprawdzić bezpośrednio na stronie etnomuzeum.pl