Fantomy

Ulotka

Projekt ulotki został przygotowany w formacie A5. Skorzystaj z odpowiednich opcji przy drukowaniu.

wstęp wolny

W ramach przeglądu spektakli plenerowych Rezerwat Sztuki Teatr Akt zaprezentuje widowisko Fantomy.
"Wyruszamy w kosmos, przygotowani na wszystko (...). Ze skromności nie wypowiadamy tego głośno, ale myślimy sobie czasem, że jesteśmy wspaniali. Tymczasem, tymczasem to nie wszystko, a nasza gotowość okazuje się pozą. Nie chcemy zdobywać kosmosu, chcemy tylko rozszerzyć Ziemię do jego granic (…). Nie potrzeba nam innych światów. Potrzeba nam luster. Nie wiemy, co począć z innymi światami. Wystarczy ten jeden, a już się nim dławimy”. Stanisław Lem, „Solaris”
Fabuła powieści prowadzona jest na dwóch równoległych poziomach: romantycznej historii miłosnej oraz opowieści filozoficznej w obliczu spotkania z Nieznanym, czyli myślącym Oceanem. W obu wypadkach, relacji międzyludzkich i międzygatunkowych, człowiek wykazuje brak umiejętności nawiązania prawdziwego kontaktu. Wciąż aktualny i pobudzający wyobraźnię temat podróży kosmicznych, spotkań i prób nawiązania kontaktu z Obcymi połączony jest tu z rozważaniami nad kondycją człowieka, jego lękami oraz problemami w relacjach z drugim człowiekiem.
Teatr Akt jedynie dotyka powieści Lema, w żadnym razie nie opowiada jej, tworzy własną historię, opartą na motywach, ideach, a przede wszystkim obrazach snujących się w dziele. Wydobywa z niej przestrzenie kryjące się między słowami. Podchodzi do tematu z dystansem i delikatnym przymrużeniem oka.
wstęp wolny
W spektaklu wystąpią: Karolina Banaszek, Agnieszka Musiałowicz,
Marek Kowalski, Krzysztof Skarżyński, Tomasz Musiałowicz, Maciej Czarski, Antoni Borodziuk
Scenariusz, reżyseria – Agnieszka i Tomasz Musiałowicz
Muzyka – Dominik Strycharski, Martin Zorzano
Współpraca scenograficzna - Roman Woźniak
Współpraca plastyczna – Anna Rudzińska
Projekcje – Maciej Białek, Szymon Cieślak / Dreamage, Jakub Musiałowicz
Realizacja światła – Adam Sztorc
Produkcja – Teatr Akt
Kurator projektu – Agnieszka Musiałowicz
Rezerwat Sztuki współfinansuje m.st Warszawa.
www.teatrakt.pl
Prezentacja według wytycznych przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego oraz wytycznych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Za treść odpowiada organizator wydarzenia. Szczegóły można sprawdzić bezpośrednio na stronie www.teatrakt.pl