Europa wobec pandemii – Andrzej Leder #ONLINE

Ulotka

Projekt ulotki został przygotowany w formacie A5. Skorzystaj z odpowiednich opcji przy drukowaniu.

wstęp wolny

Europa wobec pandemii – Andrzej Leder #ONLINE

03 cze 2020 17:00
FB / WWW / YT

W najnowszym cyklu Miejskiego Ośrodka Kultury w Olsztynie zastanowimy się nad politycznymi aspektami pandemii koronawirusa, czyli jak Covid-19 wpłynął na nasze postrzeganie instytucji państwa i struktur międzynarodowych. Kto „poradził” sobie lepiej z problemem: państwa narodowe czy instytucje Zjednoczonej Europy? Czy musimy powrócić do wypartych teorii i praktyk stanu wyjątkowego? Jak chronić obywateli, aby nie nadużyć władzy? Kto rozmywa pojęcia i manipuluje faktami? Którzy z wielkich myślicieli politycznych są dziś ponownie aktualni i dlaczego warto ich czytać? Czy da się opracować nowy pozytywny projekt europejski? Oto tylko niektóre z pytań, na które spróbują udzielić odpowiedzi zaproszeni do projektu goście.

W pierwszym odcinku głos zabierze Andrzej Leder, formułujący śmiały projekt Rzeczpospolitej Europejskiej, sięgający korzeniami głęboko w dzieje Polski i Europy. Potrzeba przełamania partykularyzmów i urazów narodowych w imię europejskiej suwerenności – oto propozycja pierwszego z naszych gości, o której szerzej będzie można posłuchać 3 czerwca (środa) o 17:00 na stronie, kanale Youtube lub Facebook MOK.

Andrzej Leder – filozof kultury. Kieruje Zespołem Filozofii Kultury w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN. Autor książek: Przemiana mitów, czyli życie w epoce schyłku. Zbiór esejów (1997), Nieświadomość jako pustka (2001), Nauka Freuda w epoce Sein und Zeit (2007) oraz Rysa na tafli (2016). Za książkę Prześniona rewolucja (2014) był nominowany do Nagrody Literackiej "Nike" oraz nagrody historycznej im. Kazimierza Moczarskiego. Współpracownik Instytutu Studiów Zaawansowanych Krytyki Politycznej.

Europa wobec pandemii – Andrzej Leder 3 czerwca (środa) / 17:00