DYŻUR MEDIATORA - BEZPŁATNE KONSULTACJE ONLINE

Ulotka

Projekt ulotki został przygotowany w formacie A5. Skorzystaj z odpowiednich opcji przy drukowaniu.

wstęp wolny

Wrocławskie Centrum Mediacji we współpracy z Krzywym Kominem zaprasza do skorzystania z bezpłatnych porad mediatora w kwestiach konfliktów rodzinnych, sąsiedzkich, gospodarczych.

Jeśli obecnie doświadczasz konfliktu, jesteś uczestnikiem sprawy sądowej i rozważasz skorzystanie z mediacji w celu podjęcia próby polubownego rozwiązania sporu - na spotkaniu możesz uzyskać informacje czy Twoja sprawa może zostać skierowana do mediacji.

Dowiesz się także jak przebiega mediacja, jak wygląda ugoda mediacyjna, jakie warunki muszą zostać spełnione, aby mediacja mogła zostać zrealizowana. Poznasz korzyści wynikające z pozasądowego rozstrzygnięcia sporu oraz omówisz  problem.

Dyżury pełnić będzie Patrycja Dorsz vel Drożdż Mediator Wrocławskiego centrum Mediacji, wpisany na listę mediatorów sądowych Sądu Okręgowego.

W formularzu zgłoszeniowym, w polu UWAGI proszę wpisać wybraną godzinę.

  • 18.00-19.00
  • 19.00-20.00

Na jedno spotkanie przypada jedna godzina. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Spotkanie odbywa się w formie online na platformie zoom.us.

 

Prowadzący: Patrycja Dorsz vel Drożdż

 

Link do zapisów: https://www.krzywykomin.pl/wydarzenia/dyzur-mediatora-bezplatne-konsutacje-5/

Informacja o wydarzeniu pochodzi z serwisu DOKiS. Za treść odpowiada organizator wydarzenia. Szczegóły można sprawdzić bezpośrednio na stronie www.dokis.pl